Thứ Ba 16/07/2024 09:51 GMT+7

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2016

Ngày đăng: 08/11/2016

(HIEC)- Sáng ngày 08/11/2016, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2016), Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2016.

Hội nghị được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống 86 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng đồng thời tổng kết công tác dân vận đã thực hiện trong năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng các lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác dân vận các đơn vị trực thuộc Sở.


Toàn cảnh Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2016

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2016, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về vai trò, vị trí của công công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường và đổi mới công tác dân vận; gắn thực hiện dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thường xuyên, công khai, minh bạch; tiếp tục quán triệt, vận dụng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về thực hiện dân chủ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lãnh đạo các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng tham gia công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.Các cá nhân tiêu biểu nhận giấy khen tại Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo”.

Thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp kể trên, công tác dân vận trong năm 2016 của Đảng Ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác dân vận nhận được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo từ cấp Sở đến các đơn vị, có sự nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác xây dựng Đảng, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công cụ, thái độ phục vụ nhân dân. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình trong công tác dân vận, góp phần đẩy mạng phong trào thi đua tại đơn vị. Bên cạnh những mặt được thì vẫn tồn tại những hạn chế cần được khắc phục như: việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận tại một số đơn vị còn chưa hiệu quả cao; chưa chủ động và chưa có nhiều mô hình, hoạt động để đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực, cụ thể và hiệu quả; một bộ phận công chức, viên chức còn thụ động, chưa phát huy hết năng suất lao động, chưa chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc…

Dự kiến, năm 2017, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố sẽ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy công tác dân vận. Trong đó đáng chú ý là các biện pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đến từng cán bộ, viên, công chức, viên chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kịp thời biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền đối với các phòng, ban, đơn vị đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận, kịp thời triển khai các kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận chính quyền đến các phòng, ban, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Dịp này, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cũng biểu dương và tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016.

Thảo Nguyên - Ảnh: Hữu Luận.

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 864204