Thứ Tư 18/09/2019 14:39 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư Số 7/2019/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch 3287 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa

Kế hoạch Số 3287/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của ngành Văn hóa và Thể thao

Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa...

Quyết định Số 2992/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước

Kế hoạch Hội thi Tuyên truyền lưu độngThành phố Hồ Chí Minh năm 2019, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng đô thị thông minh”

Kế hoạch số 1754/KH-SVHTT-TTTL, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thaoThành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật năm 2018

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật năm 2018

Khẩu hiệu tuyên truyền cổ động Quý III năm 2018

Số 3713/SVHTT ngày 31 tháng 7 năm 2018

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ năm 2018

Kế hoạch số 16/KH-TTTL của Trung tâm Thông tin Triển lãm ngày 23/5/2018

Kiểm tra Hồ sơ điện tử công chức, viên chức và người lao động

Công văn số 2387/SVHTT-TCPC của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 18/5/2018

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 24
Lượt truy cập: 2029888