Thứ Sáu 27/11/2020 21:30 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HIEC) - Kế hoạch số 2031/KH-STTTT ngày 22 tháng 9 năm 2020 về Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch của Sở văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội

(HIEC) - Kế hoạch số 5199/KH-SVHTT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Kế hoạch số 3023/KH-BCĐ ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Tổng cục DS-KHHGĐ về định hướng nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Tháng Hành động vì người cao tuổi và Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái

(HIEC) - Công văn số 458/TCDS-TTGD ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế về định hướng nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng Hành động vì người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10)  [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Cục Văn hóa cơ sở về truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Tháng Hành động vì người cao tuổi và Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái

(HIEC) - Công văn số 571/VHCS-BCĐ ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng...

Kế hoạch số 3217-KH/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo của Thành Ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới

(HIEC) - Kế hoạch số 3217-KH/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo của Thành Ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 - hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...   [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động chủ đề “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư - Đẩy lùi tham nhũng”

(HIEC) - Cuộc thi nhằm tuyển chọn các tranh cổ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống và làm việc liêm chính trong công chức, viên chức và toàn xã hội góp phần thiết thực vào công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước... [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo Kết quả Hội thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền và triển khai Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Thông báo Kết quả Hội thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền và triển khai Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chủ đề: “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch Diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2020) và Ngày hội gia đình hạnh phúc 28/6

(HIEC) - Kế hoạch số 24/KH-TTTL ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh về Diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2020) và Ngày hội gia đình hạnh phúc 28/6

Hướng dẫn thực hiện xe hoa diễu hành theo Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16/ 6/ 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

(HIEC) - Công văn số 3296 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện xe hoa diễu hành theo Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16/6/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các Quận - Huyện và hoạt động đẩy mạnh Văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 3144/KH-SVHTT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các Quận - Huyện và hoạt động đẩy mạnh Văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.    [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 3095/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.    [Xem toàn bộ văn bản]  

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HIEC) - Công văn số  306/TL-VHCS ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Cục Văn hóa Cơ sở về Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Số 1217/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2020

(HIEC) - Số 90-HD/BTGTU ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covic-19 trên địa bàn thành phố

(HIEC) - Công văn số 1743/SVHTT-QLTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covic-19 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Hội thi Tuyên tuyền lưu động và sáng tác kịch bản Tuyên truyền Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 1343/KH-SVHTT-TTTL, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 1307198