Chủ Nhật 16/06/2024 00:12 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Thông báo số 14/TB-TTTL ngày 16/5/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về chiêu sinh lớp hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí cho cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tại TPHCM Quý II năm 2024

Thông báo số 14/TB-TTTL ngày 16/5/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về chiêu sinh lớp hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí cho cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tại TPHCM Quý II .2024

Kế hoạch số 22/KH-TTTL ngày 16/5/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí cho công đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tại TPHCM - Quý II năm 2024

Kế hoạch số 22/KH-TTTL ngày 16/5/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc  tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí cho công đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tại TPHCM - Quý II năm 2024

Công văn số 1564/SVHTT-TCPC ngày 10/4/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 1564/SVHTT-TCPC ngày 10/4/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Luật số 302023QH15 của Quốc hội Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Luật số 302023QH15 của Quốc hội Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thông báo số 06/TB-TTTL của Trung tâm Thông tin Triển lãm ngày 28/3/2024 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông báo số 06/TB-TTTL về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công văn số 1145/SVHTT-VP của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/3/2024 về việc triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các phương án phòng ,chống ứng phó thiên tai trên địa bàn Thành phố

Công văn số 1145/SVHTT-VP của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/3/2024 về việc triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các phương án phòng ,chống ứng phó thiên tai trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 1330/KH-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/3/2024 về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98-2023-QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2025

Kế hoạch số 1330/KH-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/3/2024 về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98-2023-QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2025

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/02/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/02/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 01/KH - CĐS ngày 10/1/2024 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức đi bộ từ thiện Xuân Giáp thìn - 2024

Kế hoạch số 01/KH - CĐS ngày 10/1/2024 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức đi bộ từ thiện Xuân Giáp thìn - 2024

Công văn số 05/CVĐU ngày 15/1/2024 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I-2024

Công văn số 05/CVĐU ngày 15/1/2024 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I-2024

Công văn số 86/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 8/1/2024 của phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình về tổ chức tuyên truyền, cổ động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Công văn số 86/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 8/1/2024 của phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình về tổ chức tuyên truyền, cổ động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Công văn số 176/SVHTT-TCPC, ngày 12/1/2024 của phòng Tổ chức - Pháp chế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết

Công văn số 176/SVHTT-TCPC, ngày 12/1/2024 của phòng Tổ chức - Pháp chế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết

Kế hoạch số 212/KH-SVHTT, ngày 15/1/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức giải xe đạp phong trào mừng Xuân- mừng Đảng năm 2024

Kế hoạch số 212/KH-SVHTT, ngày 15/1/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức giải xe đạp phong trào mừng Xuân- mừng Đảng năm 2024

Thông báo số 01/TB-TTTL ngày 08/01/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông báo số 01/B-TTTL ngày 08/01/2024 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 6424/UBND-ĐT, ngày 22/12/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông

(HIEC) - Công văn số 6424/UBND-ĐT, ngày 22/12/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông

Thông báo số 36/TB-TTTL ngày 07/11/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm kỷ niệm 83 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2023)

(HIEC) - Thông báo số 36/TB-TTTL ngày 07/11/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm kỷ niệm 83 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2023)

Công văn số 5553/SVHTT-VP ngày 01/11/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyên truyền các nội dung liên quan xóa đăng ký thường trú theo quy định Luật cư trú năm 2020

(HIEC) - Công văn số 5553/SVHTT-VP ngày 01/11/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyên truyền các nội dung liên quan xóa đăng ký thường trú theo quy định Luật cư trú năm 2020

Kế hoạch số 5381/KH-SVHTTngày 23/10/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Kế hoạch số 5381/KH-SVHTTngày 23/10/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 19/8/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 19/8/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa. [xem toàn văn bản]

Công văn số 3944/SVHTT-TTS ngày 09/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Công văn số 3944/SVHTT-TTS ngày 09/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [xem toàn bộ văn bản]

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 35
Lượt truy cập: 761091