Chủ Nhật 23/01/2022 11:05 GMT+7
Download tài liệu

TRANH CỔ ĐỘNG NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TRANH CỔ ĐỘNG, PHƯỚN, BĂNG RÔN ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

Tài liệu tuyên truyền Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

Tài liệu tuyên truyền phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(HIEC) - Mẫu tranh cổ động, băng rôn, phướn phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ẢNH TRIỂN LÃM NĂM 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TRANH CỔ ĐỘNG NĂM 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 1533616