Thứ Ba 20/03/2018 22:11 GMT+7
Download tài liệu

Pa-nô, băng-rôn, phướn tuyên truyền, cổ động phục vụ Năm APEC Việt Nam 2017

Pa-nô, băng-rôn, phướn tuyên truyền, cổ động phục vụ Năm APEC Việt Nam 2017

Mẫu băng-rôn, cờ phướn 2017

Mẫu băng-rôn, cờ phướn 2017

Bộ sưu tập tranh cổ động năm 2017

Bộ sưu tập tranh cổ động năm 2017

Bộ sưu tập tranh cổ động năm 2016

Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.   Bộ tranh cổ động Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ tranh cổ động Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X - Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam  Bộ tranh cổ động Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)     Bộ tranh cổ động Kỷ niệm 40 năm

Văn bản chỉ đạo - điều hành năm 2016

Văn bản chỉ đạo - điều hành năm 2016

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 16
Lượt truy cập: 1776563