Thứ Hai 30/01/2023 10:47 GMT+7
Download tài liệu

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN QUÝ MÃO 2023

  (HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 55 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

  (HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 – 23/11/2022)

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TRANH CỔ ĐỘNG NĂM 2023

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TRANH CỔ ĐỘNG NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(HIEC) - Mẫu tranh cổ động, băng rôn, phướn phục vụ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 2
Lượt truy cập: 2180934