Thứ Năm 17/01/2019 22:48 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kế hoạch hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan diễu hành xe hoa đăng tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Kế hoạch số 3913/KH-SVHTT ban hành ngày 04/09/2015 của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về Tổ chức Liên hoan diễu hành xe hoa đăng tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Kế hoạch tuyên truyền cổ động - triển lãm cơ sở năm 2014

Trang 01 Trang 02 Trang 03 Trang 04 Trang 05 Trang 06 Trang 07 Trang 08 Trang 09 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 16 Trang 17

Kế hoạch tuyên truyền, cổ động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Căn cứ kế hoạch số 5152/KH-UBND ngày 28/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin Triển lãm có kế hoạch tuyên truyền, cổ động “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cụ thể như sau: I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: - “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Kế hoạch phát động sáng tác ca khúc tuyên truyền chủ đề “Phòng chống lụt, bão – Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai”

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013; căn cứ vào Kế hoạch số 24/KH-TTTL ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về việc thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động Phòng chống lụt bão năm 2013. Trung tâm Thông tin Triển lãm lập kế hoạch phát động sáng tác ca khúc tuyên truyền chủ đề “Phòng chống lụt, bão – Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai” I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao

Kế hoạch tuyên truyền cổ động những ngày lễ, kỷ niệm trong quí III (Tháng 7, 8, 9 năm 2013)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ kế hoạch công tác năm 2013, Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố có kế hoạch tuyên truyền cổ động phục vụ những ngày Lễ, kỷ niệm trong quý III năm 2013, cụ thể như sau: I. CHỦ ĐỀ TUYÊN TRUYỀN1. Kỷ niệm 98 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915 – 01/07/2013).2. Ngày Dân số thế giới (11/7).3. Kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2013).4. Kỷ niệm 66 năm

Kế hoạch tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH–LĐLĐ ngày 30/3/2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Công văn số 64/LĐLĐ–TG ngày 08/3/2013 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội X Công đoàn Thành phố; căn cứ vào cuộc họp giữa lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm ngày 08/3/2013. Trung tâm Thông tin Triển lãm lập

Kế hoạch tuyên truyền, cổ động lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Căn cứ Quyết định số 1746-QĐ/TU ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố lập Kế hoạch tuyên truyền, cổ động Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Tuyên

Kế hoạch tuyên truyền cổ động những ngày Lễ, kỷ niệm trong quý II năm 2013

Căn cứ kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2013; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố; căn cứ kế hoạch số 05/KH-TTTL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về Tuyên truyền cổ động – Triển lãm – Thông tin Cơ sở năm 2013, Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố có kế hoạch tuyên truyền cổ động phục vụ những

Trung tâm Thông tin Triển Lãm TP HCM với công tác tuyên truyền biển đảo

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP HCM về tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo. Trung tâm Thông tin Triển Lãm TP HCM đã triển khai kế hoạch tuyên truyền cổ động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Trung tâm Thông tin Triển Lãm TP sẽ biên soạn bài phát thanh, sáng tác 04 mẫu tranh cổ động, 14 khẩu hiệu.Thông qua việc vận động xã hội hóa Trung tâm sẽ thực hiện 10 pano, 15 banderole, 500 phướn tại khu vực trung tâm. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa 24 quận huyện sẽ tổ

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 17
Lượt truy cập: 1904484