Thứ Tư 21/02/2024 07:58 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch Cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại Sở Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Kế hoạch số 1354/SVHTT-KHTC ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v Cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(HIEC) - Thông báo số 08/TB-TTTL ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022) [Xem toàn bộ văn bản]  

Công văn về tuyên truyền nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5

(HIEC) - Công văn số 1228/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2022

(HIEC) - Quyết định số 671/QĐ-SVHTT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 720/KH-SNN ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”

(HIEC) - Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022). [Xem toàn bộ văn bản]    

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I - Năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 1135/KH-SVHTT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I - Năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động

(HIEC) - Thông báo số 06/TB-TTTL ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và...

Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(HIEC) - Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Công văn số 1712/SVHTT-VP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch diễu hành xe tuyên truyền lưu động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HIEC) - Kế hoạch số 1427/KH-SVHTT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức diễu hành xe tuyên truyền lưu động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. [Xem toàn bộ văn bản]  

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HIEC) - Thông báo số 16/TB-TTTL ngày 23/4/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. [Xem toàn bộ văn bản]  

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày Quốc tế thiếu nhi và Hè 2021

(HIEC) - Thông báo số 19/TB-TTTL ngày 05/5/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 10 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Hè 2021. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

(HIEC) - Thông báo số 18/TB-TTTL ngày 05/5/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”

(HIEC) - Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Quý II năm 2021

(HIEC) - Hướng dẫn số 14-HD/BTG ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền Quý II năm 2021

Công văn điều chỉnh Văn bản số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/3/2021

(HIEC) - Công văn số 881/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Văn bản số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/3/2021.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HIEC) - Công văn số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 5
Lượt truy cập: 402616