Thứ Tư 04/10/2023 12:59 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HIEC) - Thông báo số 16/TB-TTTL ngày 23/4/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. [Xem toàn bộ văn bản]  

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày Quốc tế thiếu nhi và Hè 2021

(HIEC) - Thông báo số 19/TB-TTTL ngày 05/5/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 10 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Hè 2021. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

(HIEC) - Thông báo số 18/TB-TTTL ngày 05/5/2021 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”

(HIEC) - Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Quý II năm 2021

(HIEC) - Hướng dẫn số 14-HD/BTG ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền Quý II năm 2021

Công văn điều chỉnh Văn bản số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/3/2021

(HIEC) - Công văn số 881/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Văn bản số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/3/2021.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HIEC) - Công văn số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(HIEC) - Kế hoạch số 595/KH-SVHTT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [Xem toàn bộ văn bản]

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

- Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản] - Công văn số 135-CV/BTGTU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản] - Công văn số 818/VHCS-TTCĐ ngày

Kế hoạch Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HIEC) - Kế hoạch số 2031/KH-STTTT ngày 22 tháng 9 năm 2020 về Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch của Sở văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội

(HIEC) - Kế hoạch số 5199/KH-SVHTT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Kế hoạch số 3023/KH-BCĐ ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Tổng cục DS-KHHGĐ về định hướng nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Tháng Hành động vì người cao tuổi và Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái

(HIEC) - Công văn số 458/TCDS-TTGD ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế về định hướng nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng Hành động vì người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10)  [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Cục Văn hóa cơ sở về truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Tháng Hành động vì người cao tuổi và Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái

(HIEC) - Công văn số 571/VHCS-BCĐ ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng...

Kế hoạch số 3217-KH/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo của Thành Ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới

(HIEC) - Kế hoạch số 3217-KH/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo của Thành Ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 - hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...   [Xem toàn bộ văn bản]

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chủ đề “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư - Đẩy lùi tham nhũng”

(HIEC) - Cuộc thi nhằm tuyển chọn các tranh cổ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống và làm việc liêm chính trong công chức, viên chức và toàn xã hội góp phần thiết thực vào công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước... [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo Kết quả Hội thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền và triển khai Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Thông báo Kết quả Hội thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền và triển khai Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chủ đề: “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 6
Lượt truy cập: 2785005