Thứ Tư 04/10/2023 14:09 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch Diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2020) và Ngày hội gia đình hạnh phúc 28/6

(HIEC) - Kế hoạch số 24/KH-TTTL ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh về Diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2020) và Ngày hội gia đình hạnh phúc 28/6

Hướng dẫn thực hiện xe hoa diễu hành theo Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16/ 6/ 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

(HIEC) - Công văn số 3296 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện xe hoa diễu hành theo Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16/6/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các Quận - Huyện và hoạt động đẩy mạnh Văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 3144/KH-SVHTT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các Quận - Huyện và hoạt động đẩy mạnh Văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.    [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 3095/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.    [Xem toàn bộ văn bản]  

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HIEC) - Công văn số  306/TL-VHCS ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Cục Văn hóa Cơ sở về Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Số 1217/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2020

(HIEC) - Số 90-HD/BTGTU ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covic-19 trên địa bàn thành phố

(HIEC) - Công văn số 1743/SVHTT-QLTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covic-19 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Hội thi Tuyên tuyền lưu động và sáng tác kịch bản Tuyên truyền Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(HIEC) - Kế hoạch số 1343/KH-SVHTT-TTTL, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Kế hoạch số 545/KH-SVHTT-VP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)   [Xem chi tiết tại đây]

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 537/SVHTT-VP ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  [Xem chi tiết tại đây]

Kế hoạch số 3850/KH-SVHTT ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các quận, huyện và hoạt động đẩy mạnh hoạt động văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

(HIEC) - Kế hoạch số 3850/KH-SVHTT ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại các quận, huyện và hoạt động đẩy mạnh hoạt động văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 2061/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND Thành phố Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động đẩy mạnh thực hiện Văn hóa đọc trên địa bàn thành phố năm 2019

(HIEC) - Kế hoạch số 2061/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND Thành phố Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động đẩy mạnh thực hiện Văn hóa đọc trên địa bàn thành phố năm 2019. [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(HIEC) - Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. [Xem toàn bộ văn bản]

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 2
Lượt truy cập: 2785185