Thứ Tư 21/02/2024 09:13 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch số 05/KH-TTTL ngày 20/2/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về Hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm và thông tin cơ sở Quí II năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 05/KH-TTTL ngày 20/2/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về Hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm và thông tin cơ sở Quí II năm 2023[Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo số 88/VHCS-VP ngày 14/2/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ Văn hóa cơ sở năm 2023

(HIEC) - Thông báo số 88/VHCS-VP ngày 14/2/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ Văn hóa cơ sở năm 2023[Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 508/SVHTT-TCPC ngày 13/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Công văn số 508/SVHTT-TCPC ngày 13/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Quyết định số 179/QĐ-SVHTT ngày 01/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Quyết định số 179/QĐ-SVHTT ngày 01/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.[Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo số 1 Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

 Thông báo số 22/MTNATL-TLMTƯD ngày 31/1/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Thông báo về “Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023” [Xem toàn bộ văn bản]

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963-02/3/2023)

Tuyên truyền những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về quá trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm qua lời căn dặn của Người “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn

Kế hoạch số 383/KH-SVHTT ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới ngành Văn hóa và Thể thao đến năm 2030

(HIEC) - Kế hoạch số 383/KH-SVHTT ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới ngành Văn hóa và Thể thao đến năm 2030. [Xem toàn bộ văn bản]

Văn bản chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động

(HIEC) - Chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động

Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Lễ về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]    

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 1517/KH-SVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác văn thư lưu trữ năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 783/KH-SVHTT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác văn thư lưu trữ năm 2022

Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn v/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12).

(HIEC) - Công văn số 1377/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 17 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12). [Xem toàn bộ văn bản]    

Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

(HIEC) - Công văn số 1329/SVHTT-TCPC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPB ngày 30/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

(HIEC) - Công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 8
Lượt truy cập: 402853