Thứ Tư 04/10/2023 14:11 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Lễ về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]    

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 1517/KH-SVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác văn thư lưu trữ năm 2022

HIEC) - Kế hoạch số 783/KH-SVHTT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác văn thư lưu trữ năm 2022

Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 1425/KH-SVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn v/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12).

(HIEC) - Công văn số 1377/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 17 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12). [Xem toàn bộ văn bản]    

Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

(HIEC) - Công văn số 1329/SVHTT-TCPC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPB ngày 30/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

(HIEC) - Công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch Cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại Sở Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Kế hoạch số 1354/SVHTT-KHTC ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh v/v Cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(HIEC) - Thông báo số 08/TB-TTTL ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022) [Xem toàn bộ văn bản]  

Công văn về tuyên truyền nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5

(HIEC) - Công văn số 1228/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2022

(HIEC) - Quyết định số 671/QĐ-SVHTT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2022 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 720/KH-SNN ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”

(HIEC) - Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022). [Xem toàn bộ văn bản]    

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I - Năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Kế hoạch số 1135/KH-SVHTT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần I - Năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động

(HIEC) - Thông báo số 06/TB-TTTL ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và...

Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(HIEC) - Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Công văn số 1712/SVHTT-VP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch diễu hành xe tuyên truyền lưu động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HIEC) - Kế hoạch số 1427/KH-SVHTT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức diễu hành xe tuyên truyền lưu động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. [Xem toàn bộ văn bản]  

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 2785194