Thứ Bảy 18/05/2024 07:43 GMT+7
Album ảnh triển lãm

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Khai mạc triển lãm “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Kết – Năng Động – Sáng Tạo – Nghĩa Tình”

Khai mạc triển lãm “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Kết – Năng Động – Sáng Tạo – Nghĩa Tình”

Triển lãm “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam -Vững vàng tiến bước”

Triển lãm “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam -Vững vàng tiến bước”

Triển lãm Sáng mãi danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”

Triển lãm Sáng mãi danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”

Triển lãm “Sức trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi tinh thần Nam bộ Kháng chiến”

Triển lãm “Sức trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi tinh thần Nam bộ Kháng chiến”

Triển lãm “ Thành Phố Hồ Chí Minh tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng và mỗi gia đình”

Triển lãm “ Thành Phố Hồ Chí Minh tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng và mỗi gia đình”

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước vươn tới tương lai”

HIEC - Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước vươn tới tương lai”

Triển lãm “Rạng rỡ non sông Việt Nam”

Triển lãm "Rạng rỡ non sông Việt Nam", chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Triển lãm “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt”

(HIEC) - Triển lãm "Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt", chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Triển lãm “Nét đẹp văn hóa gia đình Việt” phục vụ Ngày hội Kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(HIEC) - Triển lãm “Nét đẹp văn hóa gia đình Việt” phục vụ Ngày hội Kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Bức tranh đa sắc màu”

(HIEC) - Triển lãm “Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Bức tranh đa sắc màu” Kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 322 năm hình thành, phát triển và hội nhập

(HIEC) - Triển lãm “Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 322 năm hình thành, phát triển và hội nhập”

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”

(HIEC) - Chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020 và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2020)

Triển lãm “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện

Triển lãm “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HIEC) - Triển lãm “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2020) tại tuyến đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) từ ngày 15/5/2020 đến ngày 10/6/2020. Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người

Triển lãm “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên người”

(HIEC) - Triển lãm Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2020)

Triển lãm “Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn – Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay”

(HIEC) - Chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao Động (1/5/1886 – 1/5/2020) tại tuyến đường Đồng Khởi – Lý Tự Trọng từ ngày 24/4/2020 đến ngày 05/5/2020

Triển lãm “Giai cấp công nhân – Lực lượng tiên phong của Cách mạng Việt Nam”

(HIEC) - Triển lãm chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020) tại đường Đồng Khởi (Phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) từ ngày 24/4/2020 đến ngày 05/5/2020

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước”

(HIEC) - Triển lãm Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020) tại đường Nguyễn Huệ, từ ngày 24/4/2020 đến ngày 05/5/2020.

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 660905