Thứ Tư 04/10/2023 13:23 GMT+7
Album ảnh triển lãm

Triển lãm Gia đình với áo dài Việt

Triển lãm Gia đình với áo dài Việt

Triển lãm: “Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu cuộc đời và sự nghiệp”

Triển lãm: “Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu cuộc đời và sự nghiệp”v

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè quốc tế

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè quốc tế

Triển lãm Hồ Chí Minh - kết tinh hồn dân tộc

Triển lãm Hồ Chí Minh - kết tinh hồn dân tộc

Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

Triển lãm giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Triển lãm giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng

Triển lãm thiêng liêng biển, đảo Việt Nam

Triển lãm thiêng liêng biển, đảo Việt Nam

Triển Lãm Thể thao thành Phố Hồ Chí Minh ngọn cờ đầu của thể thao Việt Nam

Triển Lãm Thể thao thành Phố Hồ Chí Minh ngọn cờ đầu của thể thao Việt Nam

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam

Triển lãm tỏa sáng y đức người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Triển lãm tỏa sáng y đức người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Triển lãm Việt Nam quyết thắng đại dịch covid - 19

Triển lãm Việt Nam quyết thắng đại dịch covid - 19

Triển lãm chung một niềm tin chiến thắng dịch covid - 19

Triển lãm chung một niềm tin chiến thắng dịch covid - 19

Triển lãm Xuân an toàn, Tết vui tươi trên thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố nghĩa tình

Triển lãm Xuân an toàn, Tết vui tươi trên thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố nghĩa tình

Triển lãm Mừng xuân Nhâm Dần - Mừng Đảng quang vinh

Triển lãm Mừng xuân Nhâm Dần - Mừng Đảng quang vinh

Triển lãm Đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC) - Triển lãm Đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm kiên quyết giữ gìn biển, đảo quê hương

Triển lãm kiên quyết giữ gìn biển, đảo quê hương

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

HIEC- Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Triển lãm Tác phẩm nhiếp ảnh - Chương trình quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

(HIEC) - Triển lãm Tác phẩm nhiếp ảnh - Chương trình quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 1
Lượt truy cập: 2785053