Thứ Bảy 18/05/2024 08:12 GMT+7

Triển lãm kiên quyết giữ gìn biển, đảo quê hương

Ngày đăng: 24/12/2021

 

 

{ }

{ Bản đồ Đông Ấn do Jodocus Hondius thực hiện năm 1613. }

{ Bản đồ Indi Orientalis Nova Desriptio do Janssouius thực hiện năm 1645. }

{ Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam trong Toàn tập Thiên Nam tử chí lộ đồ thư do Đỗ Bá, tự Công Đạo, soạn đời Chính Hòa (1680 - 1705), triều Lê, chú trên bản đồ này có ghi địa danh Bãi Cát Vàng bằng chữ Nôm ở ngoài khơi phủ Quảng Ngãi. }

{ Bản đồ Carte des Costes de l’Asie sur l’ocean contenant les bancs isles et costes & c., do Alexis Hubert Jaillot thực hiện năm 1720. }

{ Bản đồ Đông Ấn do Seutter thực hiện năm 1720. }

{ Bản đồ An Accurate Map of Asia do Emanuel thực hiện, xuất bản tại Paris (Pháp), năm 1747. }

{ Đại Nam nhất thống toàn đồ do vua Minh Mạng cho vẽ vào năm 1838, có thể hiện hai địa danh Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa bằng chữ Hán. }

{ Bản đồ nước Xiêm và quần đảo Mã Lai do The Times Atlas – Printing House Square xuất bản tại London (Anh), năm 1896. }

{ An Nam Đại Quốc họa đồ. }

{ Trong khối tài liệu Châu bản triều Nguyễn hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, có nhiều văn bản cho thấy Nhà nước Việt Nam thời phong kiến đã phát hiện, tổ chức các đợt thăm dò, khảo sát và có nhiều biện pháp để khai thác sản vật, kiểm soát và bảo vệ chủ quyền trên các đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trích yếu nội dung: Bộ Công tâu: Nay nhận được tờ tư của Quảng Ngãi nói là: Bang thuyền 4 chiếc được phái đi đo đạc Hoàng Sa đã nhổ neo ra khơi từ tấn Sa Kỳ vào giờ Mão ngày 3 tháng này. Tấn ấy đã hộ tống ra khỏi vùng biển yên ổn. Vậy dám xin tâu rõ.Châu điểm.(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Trích yếu nội dung:Bộ Công tâu: Nay Đỗ Mậu Thưởng ở ty Bộ thần được cử ra Hoàng Sa đã về đến Bộ, chúng thần hỏi sơ lược, theo lời viên ấy kể lại, lần này đến 3 nơi gồm 25 đảo, nhưng theo người hướng dẫn là Vũ Văn Hùng kể rằng toàn sứ Hoàng Sa này có 4 nơi, lần này đến được 3 nơi, còn một nơi nằm về phía Nam và cách nơi này khá xa. Do những ngày này gió Nam thổi mạnh, thời tiết cho đến tối cũng không tiện đi, xin cho đến năm sau sẽ đi một lần nữa. Lại xem xét bốn bản đồ mang về, qua xem xét thấy chưa rõ ràng và nhật ký cũng chưa chép lại, xin để bộ thần hỏi kỹ và lệnh cho vẽ lại, chép lại rồi tiếp tục dâng trình.Châu điểm. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Trích yếu nội dung: Bố chánh sứ tỉnh Quảng Ngãi Đặng Đức Thiệm kính tấu: Ngày tháng giêng năm nay nhận được nghị định của quan Bộ Công về việc phái đi Hoàng Sa. Quan Bộ ấy tư sai tỉnh thần thuê sẵn dân phu và 2 chiếc thuyền ván ở hạt, cùng với 2 chiếc thuyền của tỉnh Bình Định theo quan được phái đi Hoàng Sa làm việc công. Nay thuyền đã trở về, thần xin cho 2 chiếc thuyền ván đã thuê ấy, theo lệ được giải quyết được miễn thuế năm nay Phụng chỉ: Chuẩn y lời tâu. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Trích yếu nội dung: Phó tổng trấn Bắc thành Phan Văn Thúy tâu: Ngày trước trấn thần Quảng Yên trình báo, có bọn phỉ nổi lên quấy nhiễu ở vùng biển hạt đó. Thần nhiều lần đã điều phái binh, dân phu đưa thuyền ra khơi cùng tiễu trừ. Trong thời gian đó đã bắt sống và chém đầu bọn phỉ, thu các loại tàu thuyền, vũ khí đã tâu gấp lên rồi...Châu phê: “Giải quyết cho kéo binh về là được rồi” . (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Trích yếu nội dung: Giờ Dần ngày 20 tháng này, chủ thuyền buôn nước Pháp Đô – ô – chi – ly cùng Tài phó Y – đóa và bọn phái viên Lê Quang Quỳnh đi thuyền qua Lữ Tống buôn bán, việc đã tâu báo. Giờ Dần ngày 27 chợt thấy Tài phó Y – đóa và 11 thủy thủ đi một chiếc thuyền nhẹ vào cửa tấn, nói canh hai ngày 21 tháng này thuyền qua phía tây Hoàng Sa bị mắc cạn, nước ngập vào thuyền hơn tám thước. Thương thuyền cùng bàn bạc chọn lấy hai rương tiền bạc công cùng một số dụng cụ, lương ăn, chia nhau lên hai chiếc thuyền nhỏ theo gió trở về. Nhưng thuyền của Đô – ô – chi –ly cùng phái viên, tiền bạc đi sau chưa về. Thần lập tức sức cho thuyền tuần liễu ở tấn mang nước ngọt ra biển tìm kiếm, việc đã báo lên. Đến giờ Ngọ thì gặp Đô – ô – chi – ly cùng phái viên, thủy thủ 15 người, hiện đã đưa về tấn, người và tiền bạc đều an toàn. Còn các phái viên là bọn Lê Quang Quỳnh đều nói bị mệt mỏi kiệt sức, mắc bệnh xin nghỉ ngơi vài hôm, sau khi bình phục sẽ lập tức về kinh để thi hành công vụ. Thần xin soạn tập tâu đầy đủ, kính cẩn tâu trình. Thần khôn xiết run sợ. Kính tâu. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Trích yếu nội dung: Bộ Công phúc trình: Nay tiếp nhận công văn của Nội các vâng mệnh giao cho Bộ thần [trong đó] có Châu phê: Các thuyền được phái đi Hoàng Sa, mỗi thuyền mang 10 cọc gỗ [mỗi cọc dài 4 đến 5 thước, dầy 1 tấc] khắc sâu dòng chữ to: Minh Mệnh thập thất niên. Năm Bính Thân, các viên Cai đội thủy quân vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát, đến đó thì cắm mốc đánh dấu. Hãy tuân mệnh. Lần này, viên Chánh đội trưởng Thủy quân được cử đến Hoàng Sa là Phạm Hữu Nhật, giờ Mão hôm trước đã đi thuyền từ cửa Thuận An đến tỉnh [Quảng] Ngãi. Bộ thần xin chuẩn bị gấp số cọc gỗ theo số lượng, gửi tư khẩn cho tỉnh Quảng Ngãi, chuyển ngay [số cọc gỗ ấy] cho viên này. Vậy xin phúc trình.(Nguồn: Ủy ban Biên giới Quốc gia) }

{ Trích yếu nội dung: Bộ Công tâu: Các viên Thủy sư Phạm Văn Biện do kinh sai phái, viên dẫn đường Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh, lái thuyền Lưu Đức Trực do tỉnh sai phái đi Hoàng Sa trở về quá hạn, đã có chỉ trách phạt, đánh đòn. Tất cả binh, dân thuyền được sai phái đi (Quảng Ngãi hai thuyền, Bình Định hai thuyền) đều cho về đơn vị cũ, nơi chốn cũ. Duy có việc Bộ thần đã xem xét công việc năm ngoái, các viên Quản suất, dẫn đường được sai phái đi Hoàng Sa thực hiện công vụ, khi trở về không mang theo bản đồ bị trách phạt, còn binh, đinh được thưởng một tháng lương tiền, dân phu được thưởng tiền hai quan. Lần này trở về, trừ bốn viên là bọn Phạm Văn Biện đã bị trách phạt không cần nghị bàn thêm, còn các viên binh dân chiếu theo lệ ban thưởng gia ân, nhưng việc ban thưởng do bề trên quyết định, bộ thần không dám nghĩ bàn, duy có viên Giám thành Trương Viết Soái mắc tội quân, đã được sai đi hiệu lực, năm ngoái lại được sai phái đi hiệu lực ở Hoàng Sa, khi trở về không mang theo bản đồ để dâng trình, vâng theo chỉ chuẩn cho giữ nguyên án phạt trảm giam hậu (chém đầu nhưng giam đợi đến mùa thu thì xét xử), lần này xét xử viên đó thế nào, xin tâu trình đợi chỉ. Châu phê. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I) }

{ Bia khẳng định chủ quyền Trường Sa được xây dựng ngày 22 tháng 8 năm 1956 trên đảo Nam Yết.

 

 

 

}

{ Đảo Trường Sa.

 

 

}

{ Đảo Thổ Chu.

 

 

}

{ Đảo Nam Yết. 

 

 

}

{ Đảo Đá Đông. 

 

 

}

{ Đảo Tiên Nữ.

 


}

{ Đảo Tốc Tan B. 

 

 

}

{ Nhà giàn DK1/20 - công trình phục vụ công tác quản lý vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam và hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế biển.}

{ Đảo Lý Sơn – huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

}

{ Đảo Lan Châu nằm ở phía Bắc bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

 

 

 

 

}

{ Biển Nha Trang nằm trong Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam.

 

 

}

{ Quang cảnh biển Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo Phú Quốc cũng là hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

 

 

}

{ Côn Đảo - một quần đảo ngoài khơi bờ biển Nam bộ, trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

 

 

}

{ Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, xã đảo Thạnh An được công nhận là xã đảo thuộc Thành phố vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Trung tâm huyện đảo Cần Giờ nhìn từ trên cao.

 

}

 

{ }

 

{ Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo địa phương khảo sát thực tế Dự án phát triển Khu du lịch 30/4 tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2021.


}

{ Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị quân chủng Hải quân tại Lễ giao nhận quân năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh .

 

}

{ Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi các chiến sĩ Hải quân Vùng 5 trong chuyến thăm và làm việc tại đảo Phú Quốc, tháng 9 năm 2019.

 

}

{ Đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm ảnh Đảo và Bờ biển Việt Nam của nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn tại Nhà văn hóa Thanh niên, ngày 04 tháng 10 năm 2019.

 

}

{ Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Thành phố chụp ảnh lưu niệm tại Lễ gắn bảng công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Nam do Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, năm 2019.

 

}

{ Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà cho người dân trên đảo Nam Du, tháng 9 năm 2019.

 

 

}

{ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 8, nhằm vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, ngày 02 tháng 12 năm 2020.

 

}

{ Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình Bệnh xá trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tháng 4 năm 2020.

}

{ Đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trên đảo Hòn Chuối.

 

 

}

{ Qua 10 năm thực hiện, chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” do Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tổ chức đã góp phần hỗ trợ các đơn vị hải quân, bà con ngư dân yên tâm bám biển. Ảnh: Lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên trao tặng Bảng tượng trưng kinh phí cho Chi đội kiểm ngư số 2 thuộc Chi cục kiểm ngư Vùng 3 tại Lễ phát động Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” năm 2020 - 2021. }

{ Lực lượng Vũ trang Thành phố phối hợp với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh tặng xe đạp cho các em học sinh tại huyện đảo Phú Quý.

 

 

 

 

}

{ Ngày 19 tháng 12 năm 2020, Bệnh viện Quân y 175 chính thức đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam trên nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình tại quận Gò Vấp nhằm phục vụ vận chuyển, tận dụng thời gian vàng cứu chữa người bệnh từ các vùng biển, đảo phía Nam.

 

}

{ Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ tiễn đoàn công tác luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh xá đảo Trường Sa nhằm bảo đảm quân y cho các vùng biển, đảo phía Nam.

 

}

{ Ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2020, Chương trình “Nghĩa tình biển đảo” do Đoàn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố tổ chức đến khám chữa bệnh cho người dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 

}

{ Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN-09 được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại và các ca nô cao tốc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bộ đội Biên phòng Thành phố đáp ứng công tác tuần tra bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo.

 

 

}

{ Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển bồn chứa nước của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối.

 

 

}

{ Những món quà ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Nhà giàn DK1.

 

 

}

{ Phòng đọc sách của chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai do Nhà sách Phương Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

 

 

}

{ Thắm tình quân dân - Buổi giao lưu văn nghệ của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh với những người lính Trung đoàn 152 – Quân khu 9 và Nhân dân trên đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang, năm 2019.

 

 

}

{ Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; yếu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Ảnh: Buổi chào cờ đầu tuần của Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân.

 

}

{ Chiến sĩ mới Vùng 5 Hải quân tuyên thệ trước cờ truyền thống.

 

 

}

{ Lễ ra quân huấn luyện tại Vùng 4 Hải quân.

 

 

}

{ Kiểm tra thực hiện Ngày Kỹ thuật đảm bảo công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5.

 

 

}

{ Huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh. 

 

 

}

{ Chiến sĩ Hải quân Vùng 5 huấn luyện đổ bộ đường biển. 

 

 

}

{ Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. 

 

}

{ Lữ đoàn Hải quân huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng.


 

}

{ Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân luôn đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

}

{ Cán bộ, chiến sĩ bảo quản khí tài Radar sau giờ huấn luyện.

 


}

{ Huấn luyện thể thao đặc chủng của các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. 

 

 

}

{ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi mô hình học cụ. 

 

 

}

{ Thượng úy Hồ Ngọc Bình, Trạm phó Trạm Radar 545 (Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ quan sát mục tiêu trên biển. 

 

 

}

{ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra bảo vệ vùng biển Cần Giờ.

  

}

{ Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đảo Nam Du. 

 

 

}

{ Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tuần tra, canh gác, kiên quyết giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

 

 

 

}

{ Hướng dẫn tàu vào đảo. 

 

 

}

{ Phối hợp các lực lượng diễn tập hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn trên Vịnh Bắc Bộ. 

 

 

 

}

{ Tàu ngầm Kilo 636 ra khơi huấn luyện. 

 

 }

{ Biên đội tàu 264 thuộc Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan góp phần giữ vững an ninh – quốc phòng và môi trường hòa bình trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan.

 

}

{ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp diễn tập cứu nạn, cứu hộ với lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. 

 

 

}

{ Chiến sĩ Lực lượng Vũ trang công tác tại xã đảo Thổ Châu tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

 

 

}

{ Cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5 tham gia sơ tán người dân trong mưa lũ. 

 

 

}

{ Quân y Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra sức khỏe cho ngư dân bị nạn trên biển.

 

 

 

}

{ Bộ đội Hải quân Vùng 5 giúp dân làm đường. 

 

 

}

{ Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân trên Vịnh Bắc Bộ.

 


}

{ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng Cảnh sát biển tặng áo phao cho ngư dân. 

 

 

}

{ Đoàn viên, thanh niên Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. 

 

 

}

{ Chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống trên đảo Đá Thị. 

 

 

}

{ Chiến sĩ tham gia giảng dạy lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối.

 

 

}

{ Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, cán bộ, chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam luôn nêu cao quyết tâm bảo vệ biển, đảo quê hương, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ đất nước.


}

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 660950