Thứ Ba 16/07/2024 09:44 GMT+7

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh vượt thách thức, bứt phá vươn lên

Ngày đăng: 07/02/2024

 * Nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương vì sự phát triển của Thành phố, để đạt được kết quả cao nhất

{ } 

 

{ Ngày 18 tháng 7 năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ và ra mắt Hội đồng Điều phối vùng do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. }

{ Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. }

{ Ngày 26 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì. Ảnh: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị. }

{ Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. }

 

{ Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023. }

{ Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình này – bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Thành phố trao tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở. }

{ Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với cán bộ Thành phố tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15 tháng 7 năm 2023. }

{ Các thành viên Tổ nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 do Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức làm Tổ trưởng ra mắt tại Hội nghị Sơ kết 3 tháng thực hiện Nghị quyết 98/QH; Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU của Đảng bộ thành phố Thủ Đức gắn với Sơ kết giai đoạn 1 đợt hoạt động 500 ngày thi đua cao điểm, ngày 04 tháng 11 năm 2023. }

* Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả

{ }

{ Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội thảo. }

{ Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023, ngày 19 tháng 5 năm 2023. }

{ Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao, ngày 05 tháng 6 năm 2023. }

{ Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Nhiệm vụ và giải pháp”. }

{ Đoàn viên, thanh niên tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cụm Chung cư An Lộc - An Phúc, thành phố Thủ Đức hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố tiên phong chuyển đổi số”, ngày 26 tháng 02 năm 2023. }

{ Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14 của của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023. }

{ Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Thành phố Thủ Đức và 21 Quận - huyện.Ảnh: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. }

* Tổ chức Diễn đàn kinh tế Thành phố; thực hiện quyết liệt các giải pháp vực dậy kinh tế, đạt những kết quả tích cực, khả quan

{ }

{ Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không”, với sự tham dự của 21 quốc gia và hơn 1.200 đại biểu từ các tổ chức tài chính quốc tế; các nhà quản lý, lãnh đạo, doanh nhân, doanh nghiệp; các chuyên gia thành công trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… }

{ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) 2023, Đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới trao bản ký kết Tuyên bố chung giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). }

{ Trong bối cảnh chung của nền kinh tế toàn cầu, bức tranh kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh từng có giai đoạn ảm đạm nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo Thành phố đã kịp thời đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm, cấp bách để tháo gỡ, vực dậy nền kinh tế. Ảnh: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình Café Doanh nhân với chủ đề “Cơ chế đặc thù - cơ hội để doanh nghiệp phát triển cùng Thành phố” do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức, ngày 17 tháng 6 năm 2023. }

{ Đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố trao giải thưởng cho các doanh nghiệp tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. }

{ Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. }

{ Nhà máy sữa Sài Gòn – Vinamilk đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong quá trình sản xuất. }

* Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai cùng nhiều công trình khác được tái khởi động, khánh thành phục vụ người dân

{ }

{ Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh thị sát khu vực huyện Cần Giờ phục vụ Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế và Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. }

{ Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn). Ảnh: Lãnh đạo các Bộ, Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án. }

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Lễ khởi công dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 6 năm 2023. }

{ Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ, Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức tại Lễ khởi công gói thầu “Xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, ngày 31 tháng 8 năm 2023. }

{ Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đoàn tàu đầu tiên của Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức chạy thử nghiệm trên toàn tuyến, cả đoạn ngầm và trên cao, từ ga trung tâm Bến Thành đến ga bến xe Suối Tiên, trên lộ trình gần 40km. }

{ Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức được khởi công mở rộng từ ngày 29 tháng 12 năm 2022. Đây là công trình giao thông trọng điểm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố. }

{ Hệ thống giao thông hiện đại khu vực giao nhau giữa Vành đai 2 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. }

{ Cầu Long Kiểng khánh thành ngày 08 tháng 9 năm 2023 có chiều dài gần 1km, rộng 15m, chia làm 2 chiều lưu thông với 4 làn xe, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, kết nối giao thông khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè cũng như khu vực phía Nam của Thành phố. }

* Những điểm sáng trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cùng cải cách hành chính hướng đến phát triển kinh tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp

{ }

{ Ngày 06 tháng 9 năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Điện tử và vi mạch bán dẫn – ESC nhằm mục đích phát triển các ngành công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn của Việt Nam giai đoạn tới. Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điện tử và vi mạch bán dẫn - ESC tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. }

{ Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Ban Tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho 58 công trình, sản phẩm, giải pháp, tác phẩm được ứng dụng, mang lại những hiệu quả thực tiễn trong cuộc sống nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo tại Thành phố. Ảnh: Lãnh đạo Thành phố chụp hình lưu niệm với các tác giả đạt Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. }

{ Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest-Whise 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức, ngày 24 tháng 11 năm 2023. }

{ Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn Du lịch cấp cao “Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch” - một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 (ITE HCMC 2023). }

{ Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Hệ thống quản trị thực thi Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số (giai đoạn 1). Hệ thống nhằm thay đổi cách chỉ đạo, điều hành và kiểm tra hoạt động Thành phố từ thủ tục, báo cáo văn bản giấy tờ sang điều hành hệ thống thông tin, tương tác theo thời gian thực. Ảnh: Lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức công bố Hệ thống quản trị thực thi Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số. }

{ Năm 2023 là năm cao điểm nước rút cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử và thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử góp phần thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch 2300/KH-CATP-PC06 ngày 09/5/2023 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về phát động cao điểm nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chip, kích hoạt tài khoản định danh điện tử lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 09 tháng 6 năm 2023. }

{ Ngày 18 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị Số 06/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Người dân tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. }

{ Lễ hội “Không tiền mặt - Cashless Town” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023 được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt” với sự đồng hành của các nhà cung ứng, ngân hàng, tổ chức tín dụng... thu hút đông đảo người dân tham gia tại đường Lê Lợi, Quận 1. Đây là lễ hội đầu tiên tại Việt Nam mà các giao dịch thanh toán 100% không dùng tiền mặt. Ảnh: Người dân thanh toán trực tuyến khi mua sắm tại lễ hội. }

* Chăm lo phát triển và đầu tư cho y tế, giáo dục, công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo quyền an sinh của người dân

{ }

{ Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các bác sĩ trẻ tại “Ngày hội việc làm” dành cho các bác sĩ vừa hoàn thành Chương trình thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế do Sở Y tế Thành phố tổ chức, ngày 15 tháng 8 năm 2023. }

{ Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức Lễ ra mắt Ngân hàng Huyết thanh với quy mô lưu trữ lớn, phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, đánh giá miễn dịch cộng đồng… Ảnh: Kỹ thuật viên lấy mẫu tại Ngân hàng Huyết thanh. }

{ Ngày 18 tháng 02 năm 2023, Khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhân dân 115 được khánh thành tổng diện tích sàn xây dựng trên 19.000m2, số vốn đầu tư hơn 332 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Thành phố. Công trình gồm 10 tầng, có 2 tầng hầm riêng và đường hầm kết nối với khu vực cấp cứu, điều trị ngoại trú. Đặc biệt, tòa nhà có sân đáp trực thăng mở ra cơ hội cấp cứu hàng không trong tương lai. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan Khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Nhân dân 115. }

{ Đường hầm chuyển bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115 được khánh thành ngày 18 tháng 02 năm 2023, có chiều dài khoảng 250m, cao trên 2,5m và rộng khoảng 4m, xuyên qua đường Sư Vạn Hạnh (Phường 10 và Phường 12, Quận 10) nối Khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao với Khoa cấp cứu và điều trị nội trú tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. }

{ Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với giáo viên tại Hội nghị. }

{ Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho các em học sinh tại Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2023 – 2024 trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh, ngày 05 tháng 9 năm 2023. }

{ Ngày 09 tháng 11 năm 2023, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh ký kết hợp tác thực hiện chuyển đổi số biểu tại Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Cần Thơ với chủ đề “Khai phá dữ liệu – kiến tạo giá trị”. }

{ Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Quỹ An sinh xã hội Thành phố.Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập Quỹ An sinh xã hội cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. }

{ Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà và bảng biểu trưng kinh phí hỗ trợ đỡ đầu sinh viên học giỏi, vượt khó tại Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và trao tặng phương tiện sinh kế năm 2023, ngày 14 tháng 10 năm 2023. }

* Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi và tăng trưởng mạnh

{ }

{ Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) với chủ đề “Liên kết, phát triển, bền vững” góp phần mở ra cơ hội phát triển ngành du lịch Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, ngày 07 tháng 9 năm 2023. }

{ Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tuần lễ Du lịch Thành phố với chủ đề “Xanh trên mỗi hành trình” diễn ra từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 12 với đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao góp phần khuyến khích hệ sinh thái du lịch, tăng cường ứng dụng những giải pháp xanh, phát triển du lịch Thành phố. Ảnh: Các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023 (Miss Earth) tham gia diễu hành trên xe buýt 2 tầng qua các tuyến đường Trung tâm Thành phố hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. }

{ Chương trình tham quan Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những hoạt động ý nghĩa, thu hút khách tham quan đến với Thành phố năm 2023. Ảnh: Du khách nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, quá trình phát triển và tham quan Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. }

{ Các sản phẩm du lịch đặc trưng được các địa phương tích cực giới thiệu, đưa vào khai thác, đặc biệt là du lịch đến các điểm tham quan mang dấu ấn lịch sử Thành phố, du lịch sông nước góp phần định vị thương hiệu đô thị sông nước giàu bản sắc và thúc đẩy phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đoàn khách quốc tế tham quan và trải nghiệm sản phẩm “Một thoáng Sài Gòn” trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. }

{ Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 01 năm 2023 tại đường Lê Lợi (Quận 1) nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc đến người dân, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui Xuân trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và Thành phố cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023. }

{ Lễ hội Áo dài lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” được tổ chức nhằm giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát huy trong thời kỳ hội nhập, hướng đến xây dựng hình ảnh “đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”. Ảnh: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội tại đường đi bộ Nguyễn Huệ ngày 03 tháng 3 năm 2023. }

{ Lễ hội đua ghe Ngo được tổ chức tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sỹ) với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), Tết Chôl Chnăm Thmay của dân tộc Khmer, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) thu hút 9 đội đến từ các tỉnh, thành tham gia tranh tài. }

{ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Hò Dô lần 3 – 2023 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại tuyến đường Lê Lợi, Quận 1 thu hút nhiều nghệ sĩ âm nhạc tài năng của thế giới cùng với các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu của Việt Nam tham gia, nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch cho Thành phố Hồ Chí Minh. }

* Giữ vững an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội

{ }

{ Năm 2023, các loại tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ngăn chặn, triệt phá hiệu quả góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 29 tháng 7 năm 2017 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2023. }

{ Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023. }

{ Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.Ảnh: Các lực lượng tham gia lễ ra quân huấn luyện. }

{ Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an tổ chức phương án xử lý tình huống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga Trung tâm Bến Thành (thuộc hệ thống đường sắt đô thị Thành phố, trước Chợ Bến Thành và Công viên 23-9, Quận 1) với sự tham gia của hơn 5.000 người. }

* Tích cực đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, đưa hợp tác quốc tế đi vào thực chất, hiệu quả

{ }

{ Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 58 địa phương trên thế giới với nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi, tạo dấu ấn đậm nét, đưa quan hệ hợp tác giữa Thành phố với địa phương các nước nâng lên tầm cao mới. Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứng kiến Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố, ngày 22 tháng 9 năm 2023. }

{ Đoàn đại biểu Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố làm Trưởng Đoàn đã đến dự Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg (Nga) nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923 - 30/6/2023), ngày 30 tháng 6 năm 2023. }

{ Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thống đốc Alexander Beglov Saint Petersburg chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) và quận Kronshtadt (Saint Petersburg), ngày 30 tháng 6 năm 2023. }

{ Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban kinh tế - xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2023. }

{ Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và công nghiệp Isarel nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư, thương mại, ngày 14 tháng 8 năm 2023. }

{ Ngày 20 tháng 8 năm 2023, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố và Báo Tuổi Trẻ tổ chức Chương trình “Cột mốc vàng” ghi dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada (21/8/1973 – 21/8/2023), Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu tượng Inukshuk được đặt tại Công viên Thảo Cầm Viên của Thành phố. }

{ Ngày 21 tháng 8 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn cùng Đồng chí Juan Carlos Marsan, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Marti. }

{ Đồng chí Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand do Trung tá John Mcqueen, Tư lệnh liên quân, Chuẩn đô đốc Hải quân New Zealand dẫn đầu nhân chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. }

* Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biển, đảo Tổ quốc

{ }

{ Năm 2023 là năm thứ 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo, Nhà giàn thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện tinh thần hậu phương quân đội và quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 10 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 08 tháng 9 năm 2023 nhằm gây Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng Thành phố chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống và công tác tại các vùng biên giới, hải đảo. }

{ Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng chí Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao bảng tượng trưng gửi tặng xe điện 12 chỗ đến cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn, tỉnh Khánh Hòa, tháng 4 năm 2023. }

{ Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng những phần quà nghĩa tình của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang, tháng 9 năm 2023.

{ Buổi giao lưu văn nghệ với Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh để lại ấn tượng khó quên đối với những người lính trong chuyến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14, tháng 4 năm 2023. }

 

 

 

 

 

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 8
Lượt truy cập: 864190