Thứ Ba 16/07/2024 09:10 GMT+7

Triển lãm 78 mùa thu độc lập - Tự hào sức mạnh Việt Nam

Ngày đăng: 29/08/2023

{ }

{ Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Tranh vẽ: Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. }

{ Tranh vẽ: Ngay sau khi được thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

 

 

 

}

{ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

 

 

 

 

}

{ Tranh vẽ: Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, Nhân dân Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Khởi nghĩa Nam kỳ là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”. }

{ Ngày 28 tháng 01 năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

}

{ Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh và tổ chức vũ trang quần chúng đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Ảnh: Đồng chí Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ đọc lời Tuyên thệ trong ngày thành lập. }

{ Ngày 4 tháng 6 năm 1945, Hội nghị Cán bộ Việt Minh quyết định thành lập Khu Giải phóng, Việt Bắc thống nhất các Lực lượng Vũ trang thành Quân Giải phóng. Ảnh: Lán Nà Nưa – nơi diễn ra Hội nghị Cán bộ Việt Minh. }

{ 23 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa đã ban bố Quân lệnh số 1 kêu gọi Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. }

{ Thực hiện Tuyên ngôn của Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, Đại hội Quốc dân họp tại đình Tân Trào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, ngày 16 tháng 8 năm 1945. Ảnh: Di tích Đình và cây đa Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang – Nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa Toàn quốc đọc Bản Quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân tiến về Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1945. }

{ Sau Đại hội Quốc dân họp tại đình Tân Trào, đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên Tổng khởi nghĩa, tháng 8 năm 1945. }

{ cảnh buổi mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, tháng 8 năm 1945.

 

}

{ Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Ảnh: Đội du kích Ba Tơ tiến về giải phóng thị xã Quảng Ngãi trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 8 năm 1945.

}

{ Ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 1945, Đội Việt Nam Giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy giải phóng thị xã Thái Nguyên. Ảnh: Trụ sở Việt Nam Giải phóng quân sau khi giành chính quyền tại Thái Nguyên. }

{ Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Lực lượng Vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành chính quyền về tay Nhân dân.

 

}

{ Cùng với cả nước, Nhân dân Sài Gòn sôi sục khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 8 năm 1945.

 

 

}

{ Người dân vùng ven, ngoại thành với tầm vông vạt nhọn kéo vào nội thành tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn, ngày 25 tháng 8 năm 1945. }

{ Nhân dân Cần Thơ khởi nghĩa giành chính quyền ngày 26 tháng 8 năm 1945.

 

}

{ Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập và dân chủ. Ảnh: Lễ duyệt binh của Quân giải phóng và Tự vệ Thành được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội trước niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào cả nước, ngày 30 tháng 8 năm 1945. }

{ Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.

 

 

 

 

}

{ Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công trụ sở chính quyền cách mạng non trẻ tại Sài Gòn, chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, Nhân dân miền Nam tiếp tục đứng lên chống kẻ thù xâm lược. Ảnh: Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định biểu tình chống thực dân Pháp trước chợ Bến Thành – Khu trung tâm Thành phố Sài Gòn.

}

{ Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Fontainebleau, Pháp bàn về tiến trình thi hành Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp được ký kết ngày 6 tháng 3 năm 1946. Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc diễn văn khai mạc tại Hội nghị. }

{ Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ảnh: Đoàn quân Nam tiến lên đường ra trận theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1946. }

{ Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng lớn mạnh về mọi mặt và giành thắng lợi trong nhiều chiến dịch quan trọng. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Biên giới tại Đông Khê, năm 1950.

}

{ Ngày 19 tháng 3 năm 1950, hàng ngàn đồng bào Sài Gòn xuống đường đấu tranh phản đối Mỹ can thiệp vào Đông Dương. Cuộc biểu tình đã đạt được thắng lợi và ngày này đi vào lịch sử, trở thành Ngày Toàn quốc chống Mỹ. }

{ Tháng 12 năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm chiến lược của thực dân Pháp tại Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

}

{ Thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi đàm phán với ta tại Giơ-ne-vơ. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ảnh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến năm 1954. }

{ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, Nhân dân ta tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp dựng lên chế độ tay sai độc tài Ngô Đình Diệm âm mưu đàn áp phong trào cách mạng và chia cắt nước ta. Phong trào “Đồng khởi” đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giành chính quyền khởi đầu ở Bến Tre (năm 1960), sau đó lan rộng khắp cả nước. Ảnh: Lực lượng du kích xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri anh dũng chiến đấu trong những ngày đầu của Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre, năm 1960. }

{ Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập nhằm tập hợp các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ yêu nước cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Ảnh: Đồng bào ngoại thành Sài Gòn mít tinh hoan nghênh sự thành lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, năm 1960.

 

 

 

}

{ Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chiến thắng Ấp Bắc là trận đầu đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn, mở đường đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao. Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 514 được tặng huy hiệu danh dự trong trận Ấp Bắc, năm 1963. }

{ Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Hội nghị chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm chống Mỹ, cứu nước.

}

{ Sau Hội nghị chính trị đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi vì miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất mới. Ảnh: Công nhân Nhà máy Z1 sản xuất vũ khí phục vụ chiến đấu.

 

 

 

}

{ Năm 1968, quân và dân ta đồng loạt mở Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, đánh địch ở 04 thành phố, 37 thị xã và hàng trăm thị trấn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ quan đầu não Trung ương, địa phương của địch. Ảnh: Chiếc máy bay thứ 7 thuộc Sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ bị Quân giải phóng Tây Ninh bắn rơi và quân địch bị bắt tại trận, ngày 11 tháng 11 năm 1968. }

{ Chiến sĩ Đại đội 1 ô tô vận tải anh hùng, Tiểu đoàn 54, Binh trạm 41 chống lầy đảm bảo vận chuyển quân lương, vũ khí tại Đường 9 Nam Lào (đoạn từ Nam Thà Khống, Bản Đông, Tà Cơn), tháng 6 năm 1970.

 

 

}

{ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam duyệt phương án đánh máy bay B-52 của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, năm 1972.

 

}

{ Ngày 23 tháng 01 năm 1973, Cố vấn Đặc biệt của Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger tiến hành ký tắt Hiệp định Pa-ri và 4 Nghị định thư tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, phố Kléber, Pháp. Ngày 27 tháng 01 năm 1973, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết. Ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ và Cố vấn Henry Kissinger bắt tay nhau sau khi hai bên ký tắt Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. }

{ Tháng 10 năm 1974, đứng trước thời cơ chiến lược lớn với điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thảo luận kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975.

 

 

 

 

}

{ Ngày 4 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên chính thức nổ ra, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên báo hiệu sự sụp đổ của Mỹ - Ngụy. Ảnh: Quân Giải phóng đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 của Ngụy trong trận Buôn Ma Thuột, tháng 3 năm 1975. }

{ 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 tiến chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các chính phủ Dương Văn Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân Sài Gòn ta. }

{ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi của sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn quân, toàn dân ta sau 30 năm kháng chiến liên tục để bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc với sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Nhân dân Hà Nội tham dự mít tinh mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1975. }

{ }

{ Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị. }

{ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (nay là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023.

 

}

{ Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

 

 

}

{ Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự buổi họp, thực hiện thủ tục thông qua Nghị quyết 26 về tăng cường quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam do Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ tại Trụ sở Thượng viện Philippines. }

{ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam - Bộ Công nghệ Truyền thông Lào tại Thủ đô Vientiane, ngày 10 tháng 4 năm 2023. }

{ Ngày 25 tháng 6 năm 2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Hoa Kỳ - Tàu chủ chốt của nhóm tác chiến tàu sân bay 5 (CSG 5) đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 nhân Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ (2013 – 2023). }

{ Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau vụ động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 02 năm 2023. }

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham quan triển lãm sản phẩm sáng tạo tại Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023. }

{ Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II, năm 2023 nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 20 đoàn Công an các đơn vị, địa phương các tỉnh phía Nam. Ảnh: Màn trình diễn các động tác chiến thuật của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng. }

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứng kiến Lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số công nghiệp tại Chương trình Dấu ấn Techfest 2022 thuộc chuỗi Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức, ngày 03 tháng 12 năm 2022. }

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu tham gia Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung Việt Nam - Trung tâm lớn nhất của tập đoàn ở khu vực Đông Nam Á tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

 

}

{ Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”. Ảnh: Lãnh đạo Thành phố và các tỉnh thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch.

 

 

 

 

}

{ Khu Công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nằm trên trục đường Quốc lộ 5 nối liền Thành phố Hà Nội và Hải Phòng góp phần kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

 

}

{ Khu Công nghiệp Bá Thiên II thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Một trong những dự án phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh, hướng đến xây dựng thành Khu công nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất, kinh doanh công nghệ sạch, thân thiện với môi trường của cả nước.

 

 

}

{ Nhà máy Samsung Electro-Mechanics Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,35 tỷ USD tại Khu Công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên chuyên sản xuất các linh kiện, thiết bị viễn thông, thiết bị di động công nghệ cao…

}

{ Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công suất lớn nhất cả nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong và ngoài nước. }

{ Dây chuyền tự động hóa thuộc Trung tâm cơ khí tại Khu Công nghiệp Thaco Chu Lai, tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

 

 

 

}

{ Nhà máy X51 - Tổng Công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp đóng tàu, chuyên nghiên cứu, sửa chữa, đóng mới nhiều loại tàu vận tải quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, có trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, hoạt động dài ngày trên biển, góp phần nâng cao năng lực, khẳng định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng. }

{ Chế biến Tôm xuất khẩu là một trong những điểm sáng của ngành công nghiệp tỉnh Cà Mau, đóng góp tích cực vào giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Ảnh: Chế biến Tôm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú, Khu Công nghiệp Phường 8, thành phố Cà Mau. }

{ Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh là trang trại được Vinamilk thực hiện cách mạng số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra theo công nghệ Mỹ, Nhật, Châu Âu trong toàn bộ mô hình chăn nuôi và quản lý, với mong muốn đưa ngành chăn nuôi bò sữa trở thành một ngành nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam nói riêng và của khu vực Châu Á nói chung. Ảnh: Dàn vắt sữa tự động tại “Resort” bò sữa Vinamilk Tây Ninh. }

{ Vải thiều Thanh Hà là một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh Hải Dương được người tiêu dùng trong nước và thế giới ưa chuộng.


}

{ Với tổng diện tích hơn 11,3 ngàn ha, Đồng Nai là tỉnh có diện tích trồng Sầu riêng đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ tư cả nước, hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất an toàn, được cấp chứng nhận VietGAP phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Ảnh: Tập kết Sầu riêng tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. }

{ Chuyến vận chuyển lô Bưởi da xanh Bến Tre đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ, sau các loại quả xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

}

{ Mô hình máy cấy lúa 3 trong 1 góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian sản xuất cho nông dân được sử dụng tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. }

{ Làng mây tre đan Bao La (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tạo ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ thẩm mỹ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. }

{ Với hệ thống cảng biển hiện đại, sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế, Hải Phòng đang trên đà phát triển, phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ Logistics lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Cảng biển Hải Phòng hiện đại nhất, lớn mạnh nhất trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc. }

{ Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép thuộc hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những cảng biển nước sâu thế giới có thể đón siêu tàu thế hệ mới với tải trọng lên đến 200.000 tấn, góp phần kết nối hàng hóa Khu Công nghiệp Cái Mép với Quốc lộ 51.

}

{ Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng được vinh danh là sân bay cải tiến nhất thế giới và sân bay khu vực tốt nhất châu Á do Tổ chức đánh giá xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax công bố năm 2023.

 

 


 

}

{ Du khách trải nghiệm chèo SUP trên sông Hậu, Thành phố Cần Thơ – Mô hình du lịch mới góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch miền Tây nói chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng.

}

{ Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các địa phương. Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

 

}

{ Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao cờ cho đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 năm 2023 tổ chức tại Campuchia, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

 

}

{ Chung kết Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2022 giữa đội Thái Sơn Nam và Sài Gòn FC được tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, ngày 29 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho đội Sài Gòn FC.

}

{ Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Màn trình diễn “Tinh hoa nghệ thuật Xòe” với sự tham gia của 2022 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và đồng bào các dân tộc 4 tỉnh tại Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO. }

{ “Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 với sự tham dự của 14 tỉnh, Thành phố trên cả nước gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu hành đường phố, chương trình đại nhạc hội, các hoạt động diễn xướng, triển lãm… góp phần tôn vinh, quảng bá tinh hoa di sản văn hóa, thúc đẩy du lịch di sản phát triển. Ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản”. }

{ Liên hoan Xiếc Quốc tế năm 2022 với thông điệp “Cùng nhau thăng hoa - tỏa sáng” diễn ra từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội với sự tham gia của 09 đơn vị nghệ thuật cùng với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước.

 

 


}

{ Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 tổ chức từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn” do Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn Thành phố phối hợp với Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có sự tham gia của 52 Đoàn đại biểu thiếu nhi đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. }

{ Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Bình Dương. }

{ Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) tổ chức khai mạc Tuần lễ NASA Việt Nam (Vietnam Space Week) - Bình Định 2023 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Các phi hành gia NASA tặng quà cho học sinh tiêu biểu tại buổi lễ. }

{ Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Hội đồng giám khảo UNESCO và Quỹ L’Oréal trao Giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, chuyên ngành hóa học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ đô Paris, Pháp.

}

{ Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được 05 Huy chương Vàng và 02 Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Toán thế giới Pangea (Pangea Math World - PMW) được tổ chức tại Thủ đô Berlin, Đức từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 5 năm 2023.

 

}

{ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng cờ Tổ quốc cùng bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ tại Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei, ngày 29 tháng 6 năm 2023. }

{ Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 – 2025 diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ nhằm hình thành chuỗi liên kết các hệ thống y tế chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng, ngày 21 tháng 7 năm 2023.

}

{ Ngày 25 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang với quy mô 1.000 giường bệnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh, khu lân cận và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành.

}

{ Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh được Tổ chức Children’s HeartLink (Mỹ) công nhận là Trung tâm Tim mạch xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam và trở thành trung tâm thứ 07 trên thế giới. Ảnh: Đại diện Tổ chức Children's HeartLink trao Giấy chứng nhận cho đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1, ngày 18 tháng 7 năm 2023.

 

}

{ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân trên huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, ngày 17 tháng 6 năm 2023.

}

{ Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm và tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngày 07 tháng 01 năm 2023.

}

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 6 năm 2023.

 

 

}

{ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ngày 18 tháng 6 năm 2023. }

{ Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 tại điểm cầu Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2023.

 

}

{ Quốc lộ 56 - Tuyến tránh thành phố Bà Rịa góp phần giảm tải lưu lượng giao thông đi qua nội thành, rút ngắn quãng đường từ các khu vực Châu Đức, Xuyên Mộc, Bà Rịa, tỉnh Đồng Nai, Tây Nguyên đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

 

 

}

{ Tuyến Đường ven biển ĐT 639, đoạn Cát Tiến – Mỹ Thành, tỉnh Bình Định thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia dài 40km chính thức thông xe ngày 04 tháng 02 năm 2023 góp phần thuận tiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh Tổ quốc. }

{ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 có chiều dài hơn 63km, nối từ tỉnh Ninh Bình đến huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá giữa các khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

}

{ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương được xây dựng với kiến trúc mở, mang phong cách hiện đại, hoành tráng – Nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của địa phương.

}

{ Đền thờ Vua Hùng tại Thành phố Cần Thơ được khánh thành vào ngày 06 tháng 4 năm 2022 với kiến trúc độc đáo, mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, hứa hẹn trở thành điểm đến mới tại Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương.

}

{ Công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé thuộc tỉnh Kiên Giang được khánh thành ngày 05 tháng 3 năm 2022 giúp kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện ổn định sản xuất, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu. }

{ Nhà máy điện gió số 5 có tổng số vốn đầu tư 1.633 tỷ đồng, tổng công suất 46,2 MW, quy mô 11 trụ gió, sản lượng khai thác dự kiến là 136.281 MWh/năm góp phần đưa tỉnh Ninh Thuận hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

 

 

}

{ Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám, các đô thị tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Ảnh: Thủ đô Hà Nội – Thành phố hòa bình ngày càng phát triển.

 

}

{ Một góc Thành phố Đà Nẵng rực rỡ - Thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, đáng sống. Top 10 địa điểm nổi tiếng nhất Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

}

{ Thành phố Hồ Chí Minh – Đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. }

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 864116