Thứ Bảy 18/05/2024 06:39 GMT+7

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam

Ngày đăng: 21/05/2021
{}

{}

{ Ngôi nhà tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh được sinh ra vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên Nguyễn Sinh Cung.

}

{ Cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (tức Nguyễn Sinh Huy) - một trí thức yêu nước, mẹ là cụ Hoàng Thị Loan - một phụ nữ hiền hậu, đảm đang. Ảnh: Song thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. }

{ Nguyễn Sinh Cung là một học trò thông minh, chăm chỉ học tập, thích đọc truyện và thơ ca yêu nước. Những buổi đàm luận về thời cuộc giữa cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với những nhà yêu nước khác đã sớm giáo dục cho cậu bé tinh thần yêu nước, thương dân. Tranh vẽ: Nguyễn Sinh Cung đang nghe các bậc cha chú đàm đạo việc nước.

}

{Tranh vẽ: Với tên Nguyễn Tất Thành khi đang là học sinh trường Quốc học Huế, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia biểu tình chống thuế tại Tòa khâm sứ Trung Kỳ ở Huế, ngày 09 tháng 5 năm 1908.


}

 
{Đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin từ bến cảng Sài Gòn, rời Tổ quốc thân yêu, bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước.}

{Sơ đồ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1941 (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).


}

 
{Ngày 18 tháng 6 năm 1919, với tên Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Người gửi đến Hội nghị các nước đế quốc họp ở Véc-xây (Pháp) bản yêu sách đòi chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.}

{Trích “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo L’Humanité (Nhân loại), số ra ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1920 - Tác phẩm đã làm cho Nguyễn Ái Quốc có sự chuyển biến căn bản trong tư tưởng – từ nhận thức của người yêu nước chuyển sang nhận thức của người cộng sản.}

{Tháng 12 năm 1920, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, Người tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua (Tours). Tại Đại hội, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

}

{Tranh vẽ: Nguyễn Ái Quốc huấn luyện đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam tại Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), trong đó có những lãnh tụ tiêu biểu như đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự...

}

{Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tranh vẽ: Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


}

{Tranh vẽ: Ngay sau khi được thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.


}

{Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
}
 
 
{Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1940 là sự kiện lịch sử đánh dấu thời kỳ kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay Nhân dân. Ảnh: Đội du kích tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, tháng 9 năm 1940.


}
 
{Tranh vẽ: Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, Nhân dân Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ là “Những tiếng súng báo hiệu cho cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”.}
 
{Tranh vẽ: Ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc về nước cùng Đảng và Nhân dân Việt Nam tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa Cách mạng, chuẩn bị lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

}
 
 
{Lán Khuổi Nậm (Pác Bó) xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng – nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941). Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ hàng đầu của Cách mạng Việt Nam giai đoạn này là giải phóng dân tộc và thành lập Mặt trận Việt Minh.


}
 
 
{Đội du kích Ba Tơ là tổ chức vũ trang đầu tiên ở Nam Trung Bộ ra đời sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ (ngày 11 tháng 3 năm 1945) do Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi lãnh đạo. Ngay ngày đầu ra quân, Đội du kích đã đánh chiếm Nha Kiểm Lý, triệt hạ đồn Ba Tơ, đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi và thành lập chính quyền cách mạng ở châu Ba Tơ.}
 
{Quang cảnh buổi mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, tháng 8 năm 1945.}
 
 
{Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang đã cùng các tầng lớp Nhân dân đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, ngày 19 tháng 8 năm 1945.}
 
 
{Cùng với cả nước, Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, năm 1945.}
 
 
{Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.}
 
{Sau khi Nhà nước cách mạng ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã ra sắc lệnh tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nhậm chức và giới thiệu thành phần Chính phủ tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Hà Nội, tháng 2 năm 1946.
}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu thanh niên trong đoàn Quân, Dân, Chính, Đảng miền Nam, năm 1949.
}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trong chiến dịch Biên giới tại Đông Khê, năm 1950.
}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở căn cứ Việt Bắc, năm 1951.


}
 
{Tháng 12 năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm chiến lược của thực dân Pháp tại Việt Nam.


}
 
{Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đánh bại hoàn toàn mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp. Ảnh: Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát-xtơ-ri trên chiến trường Điện Biên Phủ.


}
 
 
{Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, Nhân dân ta tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, Mỹ thay chân Pháp âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta. Tháng 5 năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã thông qua đường lối cách mạng miền Nam trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược để đi đến thống nhất đất nước.}
 
 
{Cao trào đấu tranh chính trị đòi Hiệp thương, tổng tuyển cử, cải thiện dân sinh, dân chủ, chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đặc biệt là phong trào Đồng Khởi bùng lên ở Bến Tre và nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam. Ảnh: Nhân dân xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre nổi dậy trong phong trào Đồng Khởi, năm 1960.

}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1960.

}
 
 
{Từ giữa năm 1965 đến năm 1968, quân và dân ta chiến thắng oanh liệt trên khắp các chiến trường ở cả hai miền Nam Bắc, báo hiệu sự thất bại thảm hại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Ảnh: Chiến thắng Đồng Xoài, năm 1965.


}
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan triển lãm “Nhân dân miền Nam quyết định quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược“ tổ chức tại Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1965.
}
 
 
{Năm 1968, quân và dân ta đồng loạt mở Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, đánh địch ở khắp các tỉnh và thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ quan đầu não trung ương, địa phương của địch. Ảnh: Quân giải phóng tấn công Đài Phát thanh Sài Gòn, sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968.


}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên anh hùng, dũng sĩ miền Nam trong đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, năm 1969.


}
 
 
{Thực hiện mong ước của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, Nhân dân cả nước tiếp tục kháng chiến với tinh thần quật khởi. Ảnh: Xác máy bay B52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi trong trận Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972.}
 
 
{Nhân dân Sài Gòn vui mừng đón đoàn quân chiến thắng tiến vào Dinh Độc lập trong ngày giải phóng, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
}
 
 
{Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết chiến quyết thắng, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Người sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Ảnh: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - Lễ mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội, năm 1975.


}
 
{Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” diễn ra tại Hà Nội, năm 1990.}
 
 
{ Bức tường Danh nhân tại thủ đô Pa-ri (Pháp), nơi lưu giữ chân dung những vĩ nhân đã làm nên thế kỷ XX, trong đó có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

}
 
 
{}
 

 
{ Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể tiêu biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, ngày 14 tháng 4 năm 2021.

}

 
{ Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các cá nhân và tập thể đại diện cho hàng ngàn tấm gương đã đóng góp nhiều hoạt động có ý nghĩa lớn cho xã hội, được nhận danh hiệu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 4, ngày 12 tháng 3 năm 2021.
}

 
{ Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

}

 
{ Quang cảnh Chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 4 năm 2021 với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Ngày hội của toàn dân” tổ chức tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021.


}

 
{ Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ngày 24 tháng 3 năm 2021.

}

{Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo huyện Củ Chi tặng hoa cho các Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông tại “Ngày hội Nông dân với văn hóa giao thông”, ngày 10 tháng 4 năm 2021.

}

{Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Quận 4 nhân Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).}

 
{Lễ kết nạp đảng viên cho 27 đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú của Đoàn khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh được kết nạp Đảng trong Tháng Thanh niên (từ 28/2/2021 đến 26/3/2021).}

{Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh động viên các tân binh tiếp bước cha anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền của Tổ quốc, tháng 3 năm 2021.

}

{Chương trình giao lưu giữa chiến sĩ Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Xu-đăng với hơn 500 hội viên, thanh niên Thành phố do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 15 tháng 4 năm 2021.


}

 
{Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức công bố triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021.}

{Xe ô tô chuyên dụng phục vụ cấp căn cước công dân lưu động cho người dân do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoạt động từ ngày 18 tháng 3 năm 2021.

}

{Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (trực thuộc Thành Đoàn) phối hợp cùng Tập đoàn công nghệ Beowulf tổ chức Hội nghị triển khai giới thiệu “Công nghệ ứng dụng học tập trực tuyến”; ký kết hỗ trợ 1 năm sử dụng miễn phí Công nghệ học tập trực tuyến cho tất cả các trường học và cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021.

}

{Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức Lễ khởi động lộ trình lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân nhằm tạo sự kết nối liên thông về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm sóc, hướng đến mỗi người dân Thành phố đều được quản lý sức khỏe, nhất là bệnh không lây nhiễm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.}

{Cán bộ Công đoàn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh có kết nối wifi/3G. Ứng dụng này cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu, tiến tới việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử và thông tin kịp thời các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến người tham gia, tháng 4 năm 2021.


}

{Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố Chương trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, giúp hoàn thiện cấu trúc chính quyền điện tử, phục vụ mục tiêu chiến lược xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh. Ảnh: Người dân, doanh nhân tham quan không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số tại Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố, ngày 22 tháng 7 năm 2020.}

{Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Jaya Ratnam, tân Đại sứ đặc quyền Singapore tại Việt Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2021.}

{Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận cho các Dự án đầu tư tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Tổ công tác về đầu tư và lấy ý kiến góp ý kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, ngày 19 tháng 3 năm 2021.


}

{Các diễn giả trao đổi về triển vọng hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ tại Hội thảo “Thúc đẩy thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam tận dụng thời cơ hợp tác vàng sau COVID-19”, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

}

 
{Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư đổi mới sáng tạo. Ảnh: Các sản phẩm công nghệ cao được trưng bày tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.


}

{Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố giai đoạn 2020 -2030” với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.


}

 
{Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kỹ thuật và Công nghệ cao Sài Gòn.}

 
{Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bánh kẹo Á Châu có nhiều sáng kiến sản xuất các mặt hàng giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân do ảnh hưởng dịch COVID-19.
}

{Hợp tác xã Thuận Yến, huyện Cần Giờ áp dụng mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ Biofloc, đẩy mạnh kết nối với các công ty và doanh nghiệp theo chuỗi liên kết và cung ứng để mở rộng sản xuất cho các thành viên của hợp tác xã và những hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.


}

{Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý các lĩnh vực liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa.

}

{Hội thi Tuyên truyền Lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 với chủ đề: “Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Ảnh: Tiết mục dự thi của Đội Tuyên truyền lưu động – Trung tâm Văn hóa Quận 1, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

}

 
{Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam” như lời chào mừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố mang tên Bác gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2021.


}

{Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 7 với khẩu hiệu "Cùng nắm chặt tay nhau" được tổ chức tại Công viên 23/9, ngày 17 tháng 4 năm 2021.
}

{Đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) - đối tác của Thành phố trong lĩnh vực phát triển tri thức, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy đô thị sáng tạo.}

{Ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2020 nhằm tôn vinh, tuyên dương các gương sinh viên đạt Thủ khoa tuyển sinh, Thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng sinh viên đạt Thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.}

{ Nhóm tác giả đạt giải Nhất - Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 với đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập từ vựng tiếng Việt cho học viên nước ngoài” (trong một số nhóm từ cụ thể).
}

Đông đảo thanh niên tham gia Giải Việt dã truyền thống chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021), ngày 25 tháng 4 năm 2021.


}

 
{Màn biểu diễn Vovinam của học sinh Thành phố tại Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, ngày 28 tháng 3 năm 2021.

}

 
{Đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Y tế Thành phố năm 2021 với mục tiêu: Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; phát triển y tế chuyên sâu gắn liền với y tế thông minh nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ của ngành y tế Thành phố, ngày 05 tháng 3 năm 2021.}

{Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 được tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng, ngày 16 tháng 3 năm 2021.}

{Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hỗ trợ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ kinh phí mua vắc xin, thực hiện phòng chống dịch COVID-19, ngày 15 tháng 3 năm 2021.


}

{Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ khai mạc “Tháng Công nhân” lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, ngày 25 tháng 4 năm 2021.
}

{Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Trao tặng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021.

}

{Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố tổ chức bàn giao sửa chữa 3 căn nhà tình thương tại Quận 6. Ảnh: Đồng chí Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho gia đình ông Huỳnh Văn Hảo.}

{Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Thành ủy tham quan xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2021.


}

 
{Ngày 24 tháng 4 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác làm việc và khảo sát thực tế tuyến kênh rạch Xuyên Tâm (từ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) đi qua quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp với tổng chiều dài tuyến là 8,2 km. Dự án nhằm cải tạo lại môi trường, ổn định đời sống người dân và tạo động lực để phát triển du lịch Thành phố.}

{Cầu Bình Lợi (thuộc tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) là cầu vòm thép quy mô lớn nhất Việt Nam với chiều dài 975m, góp phần kết nối giao thông quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.}

 
{Hầm chui tại nút giao thông An Sương – Quận 12 – huyện Hóc Môn góp phần giải quyết nạn kẹt xe, tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thành phố.


}

 
{Quang cảnh khu vực Nam Sài Gòn với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – Quận 7 được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ nhu cầu nhà ở và môi trường sống chất lượng cao cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
}

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 660772