Thứ Ba 16/07/2024 10:32 GMT+7

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI

Ngày đăng: 20/04/2020
(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành


TRANH CỔ ĐỘNG
[Xem trước]
 
 Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng
 

KHẨU HIỆU - BĂNG RÔN
[Xem trước]
 
Mẫu băng rôn tuyên truyền Đại hội Đảng Mẫu băng rôn tuyên truyền Đại hội Đảng

 
KHẨU HIỆU - PHƯỚN
[Xem trước]
 
Mẫu phướn tuyên truyền Đại hội Đảng Mẫu phướn tuyên truyền Đại hội Đảng
 
 
MÀN HÌNH LED - ÁP PHÍCH

Mẫu LED - Áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng  Mẫu LED - Áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng
 


BÀI PHÁT THANH
Bài số 1: Tuyên truyền trước và trong đại hội 
 
 
 
BÀI HÁT
* Bài ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên
 
[Nghe thử]
Bài ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
 
[Tải về]
Bài ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

* Chào mừng Đảng bộ Thành phố anh hùng
Sáng tác: Tôn Thất Lập
 
[Nghe thử]
Chào mừng Đảng bộ Thành phố anh hùng
 
[Tải về]
Chào mừng Đảng bộ Thành phố anh hùng
* Đảng bộ Thành phố - Vững vàng niềm tin
Sáng tác: Trần Xuân Tiến
 
[Nghe thử]
Đảng bộ Thành phố - Vững vàng niềm tin
 
[Tải về]
Đảng bộ Thành phố - Vững vàng niềm tin
* Đảng bộ Thành phố Bác
Sáng tác: Hoài An
 
[Nghe thử]
Đảng bộ Thành phố Bác
 
[Tải về]
Đảng bộ Thành phố Bác
* Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng tác: Nguyễn Đức Trung
 
[Nghe thử]
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
 
[Tải về]
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
* Đất nước tôi
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
 
[Nghe thử]
Đất nước tôi
 
[Tải về]
Đất nước tôi
* Giữ vững niềm tin
Sáng tác: Nhất Sinh
 
[Nghe thử]
Giữ vững niềm tin
 
[Tải về]
Giữ vững niềm tin
* Hát về Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng tác: Nguyễn Văn Sanh
 
[Nghe thử]
Hát về Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
 
[Tải về]
Hát về Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
* Khắc ghi lời Bác
Sáng tác: Nguyễn Quang Vinh
 
[Nghe thử]
Khắc ghi lời Bác
 
[Tải về]
Khắc ghi lời Bác
* Ngợi ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng tác: Lê Văn Lộc
 
[Nghe thử]
Ngợi ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
 
[Tải về]
Ngợi ca Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
* Niềm tin Đại hội
Sáng tác: Trần Long Ẩn
 
[Nghe thử]
Niềm tin Đại hội
 
[Tải về]
Niềm tin Đại hội
* Thành phố ơn Đảng
Sáng tác: Lê Anh Tú

 
[Nghe thử]
Thành phố ơn Đảng
 
[Tải về]
Thành phố ơn Đảng
* Thành phố thắp sáng niềm tin
Sáng tác: Lâm Đình Thuận
 
[Nghe thử]
Thành phố thắp sáng niềm tin
 
[Tải về]
Thành phố thắp sáng niềm tin
* Tiến bước dưới cờ Đảng
Sáng tác: Khánh Vinh
 
[Nghe thử]
Tiến bước dưới cờ Đảng
 
[Tải về]
Tiến bước dưới cờ Đảng
* Tiếng hát
Sáng tác: Phan Hồng Sơn

 
[Nghe thử]
Tiếng hát
 
[Tải về]
Tiếng hát

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 864445