Chủ Nhật 24/09/2023 04:56 GMT+7

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG, BĂNG RÔN, PHƯỚN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng: 27/10/2021
(HIEC) - Bộ tranh cổ động, băng rôn, phướn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19
 
TRANH CỔ ĐỘNG

 
BĂNG RÔN
 
Băng rôn tuyên truyền phòng chống COVID-19Băng rôn tuyên truyền phòng chống COVID-19 Băng rôn tuyên truyền phòng chống COVID-19Băng rôn tuyên truyền phòng chống COVID-19

PHƯỚN 
 
Phướn tuyên truyền phòng chống COVID-19
 
 
Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành


 

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 2
Lượt truy cập: 2755987