Thứ Bảy 18/05/2024 06:24 GMT+7

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về triển lãm, nhiếp ảnh, mỹ thuật và nghiệp vụ tuyên truyền, cổ động

Ngày đăng: 06/10/2022

 

CHUYÊN ĐỀ I: PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG
[Dowload tài liệu] 

(Dành cho học viên Lớp tập huấn Hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về triển lãm, nhiếp ảnh, mỹ thuật và nghiệp vụ tuyên truyền, cổ động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 
CHUYÊN ĐỀ II: CÔNG TÁC CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN, TRANG TRÍ ĐƯỜNG PHỐ - LỄ HỘI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
[Dowload tài liệu]

Nhà báo Trà Đức Khang
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
NGHỊ ĐỊNH 23/2019/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM

[Dowload tài liệu]

NGHỊ ĐỊNH 72/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH
[Dowload tài liệu]

NGHỊ ĐỊNH 113/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT
 

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
 
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 24
Lượt truy cập: 660676