Thứ Tư 20/03/2019 08:31 GMT+7

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 13/03/2018

(HIEC) – Sáng ngày 13/3/2018, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; đồng chí Đặng Phi Công, Phó Trưởng phòng sở, ban, ngành, Trung ương – Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Ban Thường vụ Công đoàn Sở; Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2017 và toàn thể đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.


Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng chí Võ Trọng Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết: Năm 2017, nhìn chung các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị đã được Đảng ủy Sở bám sát và thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện có kết quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các giải pháp trong 07 chương trình đột phá của Thành phố và 06 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đề ra có liên quan đến ngành. Các cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa được tăng cường; hoạt động văn hóa và thể thao cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp và mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, là một trong hai đơn vị đứng đầu quốc gia, có đóng góp đáng kể cho thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Công tác vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể ổn định về tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả.


Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Trọng Nam cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 như việc lãnh đạo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực di sản văn hóa vẫn còn hạn chế; công tác lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm; công tác lãnh đạo, kiểm tra giám sát có lúc còn thiếu tập trung; một số cấp ủy chưa làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, việc nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị còn chung chung; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm đầu tư nâng cao đúng mức, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề; công tác tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới từ lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, diễn viên còn hạn chế.

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết năm 2017 và yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao thành phố xây dựng Chương trình công tác năm 2018 gồm 7 nhiệm vụ cụ thể và 5 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2018, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao thành phố tập trung tổ chức thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII.

Lãnh đạo đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018.

Dịp này, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức vinh danh 2 đảng viên được nhận huy nhiệu 30 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018); vinh danh 2 đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên Xuất sắc 5 năm liền; tặng giấy khen cho 5 tập thể đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 36 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 
Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên được nhận huy nhiệu 30 năm tuổi Đảng.


Đồng chí Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tặng hoa chúc mừng vinh danh 2 đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên Xuất sắc 5 năm liền.
 Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân tặng giấy khen cho đại diện các tập thể đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
 

Các cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 nhận giấy khen của Đảng ủy Sở văn hóa và Thể thao TPHCM.

 Trí Năng

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 18
Lượt truy cập: 1507864