Thứ Bảy 18/05/2024 07:31 GMT+7

Đại hội Công đoàn Cơ Sở Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 01/09/2017

(HIEC) – Sáng ngày 30/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Đại hội có 113 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên thuộc 36 Công đoàn cơ sở thành viên Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.


Quang cảnh đại hội

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có 1.715 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 94,08% số lượng công chức, viên chức, người lao động; trong đó có 752 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 44%. Tổng số đảng viên là 420 người chiếm tỷ lệ 24,5% trên tổng số đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức Thành phố và Đảng ủy Sở, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã bám sát nghị quyết và yêu cầu nhiệm vụ, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công đoàn, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức, viên chức, và người lao động; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở và chỉ đạo của công đoàn viên chức Thành phố; chủ động tham gia quản lý đơn vị, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống; vận động CC-VC-NLĐ học tập nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở gồm 15 đồng chí, Ban Chấp hành đã tổ chức họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 thành viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Thành phố lần nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 16 đồng chí.


Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022

 Trí Năng - Ảnh: Hữu Luận


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 1
Lượt truy cập: 660884