Thứ Tư 29/11/2023 21:44 GMT+7

Các văn bản chỉ đạo về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 06/04/2021
(HIEC)

Công văn số 881/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Văn bản số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/3/2021.
 
Kế hoạch số 595/KH-SVHTT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
[Xem toàn bộ văn bản]
 
Công văn số 777/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 6
Lượt truy cập: 162575