Thứ Bảy 18/05/2024 06:33 GMT+7

Bộ ảnh Triển lãm tranh cổ động “Kiên quyết giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam”

Ngày đăng: 15/07/2014
Bản đồ Đông Ấn do Jodocus Hondius thực hiện năm 1613.
Bản đồ Indi Orientalis Nova Desriptio do Janssouius thực hiện năm 1645.
Bản đồ vẽ xứ Quảng Nam trong Toàn tập Thiên Nam tử chí lộ đồ thư do Đỗ Bá, tự Công Đạo, soạn đời Chính Hòa (1680 - 1705), triều Lê, chú trên bản đồ này có ghi địa danh Bãi Cát Vàng bằng chữ Nôm ở ngoài khơi phủ Quảng Ngãi.
Bản đồ Carte des Costes de l’Asie sur l’ocean contenant les bancs isles et costes & c., do Alexis Hubert Jaillot thực hiện năm 1720.
Bản đồ Đông Ấn do Seutter thực hiện năm 1720.
Bản đồ An Accurate Map of Asia do Emanuel thực hiện, xuất bản tại Paris (Pháp), năm 1747.
Đại Nam nhất thống toàn đồ do vua Minh Mạng cho vẽ vào năm 1838, có thể hiện hai địa danh Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa bằng chữ Hán.
Bản đồ nước Xiêm và quần đảo Mã Lai do The Times Atlas – Printing House Square xuất bản tại London (Anh), năm 1896.
An Nam Đại Quốc họa đồ.
Châu bản triều Nguyễn đời Vua Minh Mạng.
Đồng chí Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận tài liệu cổ liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa của dòng họ Võ Văn ở huyện đảo Lý Sơn.
Tác phẩm: “…Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” (Hồ Chí Minh).
Tác giả: Trần Văn Bình (Quảng Nam)
Tác phẩm: Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” (Hồ Chí Minh).
Tác giả: Trần Quảng Kiểu (Vĩnh Phúc)
Tác phẩm: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ” (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Tác giả: Phạm Ngọc Hạnh (Hà Nội)
Tác phẩm: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ” (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Tác giả: Phạm Ngọc Hạnh (Hà Nội)
Tác phẩm: Việt Nam là một Quốc gia biển, mỗi người Việt Nam là một công dân biển.
Tác giả: Lê Anh (Nam Định)
Tác phẩm: Biển, đảo của ta do ta làm chủ.
Tác giả: Lê Văn Luyến (Quảng Nam)
Tác phẩm: Biển, đảo Việt Nam của người Việt Nam.
Tác giả: Lưu Yên Thế (Hà Nội)
Tác phẩm: Biển, đảo là máu thịt của Tổ quốc.
Tác giả: Phạm Quốc Chữ (Thành phố Hồ Chí Minh)
Tác phẩm: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa (Thanh Hóa)
Tác phẩm: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Tác giả: Hoàng Hoa Mai (Hà Nội)
Tác phẩm: Hoàng Sa, Trường Sa không thể tách rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Tác giả: Ngân Khánh (Hà Nội)
Tác phẩm: Biển đảo Việt Nam muôn đời liền một cõi.
Tác giả: Đoàn Minh Thuần (Quảng Nam)
Tác phẩm: Đảo là nhà, biển là quê hương.
Tác giả: Nguyễn Bá Siếu (Nghệ An)
Tác phẩm: Đảo là nhà, biển cả là quê hương.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn (Vĩnh Phúc)
Tác phẩm: Đảo là nhà, biển là quê hương.
Tác giả: Lưu Yên Thế (Hà Nội)
Tác phẩm: Đảo là nhà, biển là quê hương.
Tác giả: Lương Xuân Hiệp (Hà Nội)
Tác phẩm: Xuân về nơi biển, đảo thân yêu của Tổ Quốc.
Tác giả: Trần Duy Trúc (Hải Dương)
Tác phẩm: Hoàng Sa, Trường Sa hòa bình – hội nhập – phát triển.
Tác giả: Tô Minh Tấn (Cà Mau)
Tác phẩm: Vững tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương, chắc tay chài phát triển kinh tế biển đời sống ấm no hơn.
Tác giả: Bùi Thị Ánh Ngọc (Hải Dương)
Tác phẩm: Khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Hoàng Minh Phương (Nghệ An)
Tác phẩm: Ngư dân tích cực ra khơi bám biển góp phần làm giàu cho quê hương khẳng định chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
Tác giả: Lê Thuận Long (Quảng Bình)
Tác phẩm: Niềm vui lao động trên vùng biển, đảo quê hương.
Tác giả: Trần Duy Trúc (Hải Dương)
Tác phẩm: Làm giàu từ kinh tế biển.
Tác giả:Trịnh Bá Quát (Hà Nội)
Tác phẩm: Ra biển lớn xây quê hương.
Tác giả: Lê Anh (Nam Định)
Tác phẩm: Phát triển rừng phòng hộ bảo vệ vững chắc bờ biển của Tổ quốc.
Tác giả: Hà Huy Chương (Hải Phòng)
Tác phẩm: Hòa bình trên biển phát triển Quốc gia.
Tác giả: Lưu Ngọc Phan (Hà Nội)
Tác phẩm: Bộ đội Hải quân thực hiện lời dạy Bác Hồ bảo vệ vững chắc biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Vũ Trọng Thành (Thanh Hóa)
Tác phẩm: Tiếp bước cha ông giữ yên biển, đảo.
Tác giả: Đỗ Như Điềm (Thái Bình)
Tác phẩm: Vì biển, đảo quê hương vì sự bình yên của Tổ quốc.
Tác giả: Trần Văn Triều (Phú Thọ)
Tác phẩm: Vì sự bình yên của biển, đảo.
Tác giả: Lê Quang Thắng (Hà Tĩnh)
Tác phẩm: Tất cả vì biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.
Tác giả: Nguyễn Thái Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh)
Tác phẩm: Phát huy truyền thống anh hùng sẵn sàng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.
Tác giả: Lê Văn Luyến (Quảng Nam)
Tác phẩm: Vinh dự tự hào là người chiến sĩ Trường Sa.
Tác giả: Trần Đăng Đức (Hà Tĩnh)
Tác phẩm: Có chúng tôi ngày đêm trên biển, đảo Tổ quốc.
Tác giả: Lê Anh Tân (Quảng Bình)
Tác phẩm: Kiên cường, bất khuất bảo vệ biển đảo quê hương.
Tác giả: Phạm Ngọc Mạnh (Hà Nội)
Tác phẩm: Đây Trường Sa kia Hoàng Sa dù bão tố phong ba ta vượt qua.
Tác giả: Hoàng Chất (Thanh Hóa)
Tác phẩm: Quyết tâm bảo vệ chủ quyền an ninh cho biển, đảo Tổ quốc.
Tác giả: Nguyễn Hữu Tiệp (Hà Nội)
Tác phẩm: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
Tác giả: Lê Duy Khanh (Bình Định)
Tác phẩm: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tác giả: Nguyễn Chí Tình (Vĩnh Phúc)
Tác phẩm: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Tác giả: Trịnh Hoàng Tân (Quảng Trị)
Tác phẩm: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Trần Quý Kháng (Gia Lai)
Tác phẩm: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc (Vĩnh Phúc)
Tác phẩm: Bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương.
Tác giả: Dương Văn Tiến (Hà Nội)
Tác phẩm: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Tác giả: Đặng Đình Nguyễn (Quảng Ninh)
Tác phẩm: Bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh biển, đảo.
Tác giả: Nguyễn Anh Minh (Vĩnh Phúc)
Tác phẩm: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Lê Thuận Long (Quảng Bình)
Tác phẩm: Giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Phạm Ngọc Mạnh (Hà Nội)
Tác phẩm: Triệu trái tim luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hiển (Hà Nội)
Tác phẩm: Chung tay góp đá xây Trường Sa.
Tác giả: Võ Tá Lục (Hà Tĩnh)
Tác phẩm: Góp đá Trường Sa giữ vững chủ quyền Tổ quốc.
Tác giả: Hoàng Minh Phương (Nghệ An)
Tác phẩm: Thanh niên tích cực tham gia phong trào góp đá xây dựng và bảo vệ Trường Sa.
Tác giả: Cao Tuấn Việt (Thái Bình)
Tác phẩm: Giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Tác giả: Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa)
Tác phẩm: Cháu yêu chú bộ đội canh giữ nơi đảo xa cho tiếng hát hòa bình vang trời xanh quê ta.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Khởi (Hưng Yên)
Tác phẩm: Cháu yêu chú Bộ đội canh giữ ngoài đảo xa.
Tác giả: Đỗ Trung Kiên (Hà Nội)
Tác phẩm: Chú Bộ đội Hải quân chúng cháu yêu chú lắm.
Tác giả: Lê Thị Hà Giang (Hà Nội)
Tác phẩm: Biển, đảo quê hương em.
Tác giả: Nghiêm Thị Minh Nghĩa (Hà Nội)
Tác phẩm: Việt Nam quê hương tôi.
Tác giả: Trần Đức Lợi (Hà Nội)
Tác phẩm: Việt Nam Tổ quốc bay lên trên muôn trùng ngọn sóng.
Tác giả: Lê Thuận Long (Quảng Bình)
Tác phẩm: Quyết tâm bảo vệ biển, đảo quê hương.
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh)
Tác phẩm: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tác giả: Phạm Văn Đô (Hà Nội)
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 6
Lượt truy cập: 660760