Thứ Sáu 14/08/2020 20:16 GMT+7

Triển lãm đề tài đồng bào các dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/11/2019

(HIEC) – Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần III - năm 2019; từ ngày 12/11 đến ngày 19/11/2019; tại đường Nguyễn Huệ, quận 1; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố tổ chức triển lãm đề tài “Đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố HCMinh bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.


Ban Tổ chức hướng dẫn đại biểu, khách tham quan triển lãm.

Triển lãm gồm 122 hình ảnh được chia làm 2 phần. Phần I là những hình ảnh về “Đồng bào các dân tộc thiểu số vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất”; phần II trưng bày hình ảnh về chủ đề “Các dân tộc thiểu số Thành phố HCMinh đoàn kết, cùng thành phố phát triển”.

Những nội dung, hình ảnh trưng bày tại triển lãm nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng; những kết quả đạt được trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019 của Thành phố; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà đồng bào các dân tộc thiểu số đã đạt được trong 5 năm qua; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; ra sức thi đua yêu nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần III - năm 2019

Triển lãm tại đường Nguyễn Huệ sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 19/11/2019, từ ngày 5/12 đến ngày 6/12/2019 triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Trí Năng - Ảnh: Thế Anh


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 5
Lượt truy cập: 1170084