Thứ Bảy 18/05/2024 06:47 GMT+7

TPHCM đăng cai tổ chức Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018

Ngày đăng: 04/04/2018

(HIEC) - Từ ngày 11/4 đến ngày 26/4, Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2018 sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm diễn của các đơn vị sân khấu trên địa bàn TPHCM.

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, đến thời điểm hiện tại đã có 22 đơn vị đăng ký tham gia tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 với gần 30 tác phẩm, trong đó TPHCM chiếm khoảng 2/3 các đơn vị. TPHCM là địa phương có hoạt động sân khấu xã hội hóa sôi động nhất cả nước, việc tổ chức tại đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sân khấu xã hội hóa tham gia Liên hoan.


Cảnh trong vở Căn Phòng Câm Lặng của Sân khấu kịch Hồng Vân, TPHCM.

Theo quy chế Liên hoan, mỗi đơn vị nghệ thuật được tham gia một vở diễn, đối với những đơn vị có nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn thì số lượng vở diễn tham gia Liên hoan tương ứng với số lượng các đoàn. Các vở diễn có chủ đề, tư tưởng và nội dung rõ ràng; không có nội dung bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các tác phẩm đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn, có tác động tích cực tới đời sống xã hội và nhận thức của khán giả. Khuyến khích các vở diễn có nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

Quy chế Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 cũng có nhiều điểm mở như không hạn chế đề tài vở diễn; không hạn chế số lượng vở tham gia đối với tác giả, đạo diễn; chấp nhận các đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan.

Trí Năng


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 660787