Thứ Ba 16/07/2024 11:02 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và hy vọng”

Ngày đăng: 20/05/2021
(HIEC) - Triển lãm "Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và hy vọng" diễn ra tại đường Pasteur - Lý Tự Trọng từ ngày 17/5/2021 đến ngày 28/5/2021.

Trung tâm Thông tin Triển lãm trân trọng giới thiệu những hình ảnh của cuộc triển lãm này:


 

 Cách đây 75 năm, ngày 06 tháng 01 năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã thành công rực rỡ, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới. Sự kiện này đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi, đánh dấu việc khai sinh Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa I, ngày 06 tháng 01 năm 1946. 

Ngày 20 tháng 3 năm 1955, khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa I (1946 – 1960) tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là kỳ họp đầu tiên trong hòa bình tại Thủ đô.

Ngày 01 tháng 01 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1960.

Trong nhiệm kỳ 1960 – 1964, Quốc hội khóa II đã phát huy vai trò quan trọng trong việc động viên sức người, sức của để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vừa được Quốc hội khóa II bầu tại kỳ họp thứ nhất, tháng 7 năm 1960. 

 

Các đại biểu Quốc hội thông qua Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa II, năm 1962.

 

 Xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Trì (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III. 

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa III (1964 – 1971) thông qua Lời kêu gọi Quốc hội các nước ủng hộ Nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược, tháng 4 năm 1965.

 

 Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa IV (1971 – 1975).

 

 Một trong những sự kiện quan trọng nhất của Quốc hội khóa V (1975 - 1976) là thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, mở ra thời kỳ phát triển mới của nước Việt Nam thống nhất. Ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V. 

 Lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thống nhất (khóa VI), ngày 25 tháng 06 năm 1976.

 

 Sáng ngày 02 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Thống nhất khóa VI (1976 – 1981) biểu quyết thông qua Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô; thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký sắc lệnh công bố Hiến Pháp mới, tháng 12 năm 1980.

 

 Quốc hội khóa VII (1981-1987) được bầu ngày 26 tháng 4 năm 1981. Tại nhiệm kỳ này, lần đầu tiên Quốc hội nước ta ban hành Bộ luật Hình sự, đồng thời tăng cường triển khai thực hiện chức năng giám sát và chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ với các đại biểu dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa VII.

 

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá VIII (1987 - 1992) bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ngày 22 tháng 06 năm 1988.

 

 Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX (1992 – 1997).

 

 Trong nhiệm kỳ 5 năm (1997 – 2002), Quốc hội khóa X tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, tạo cơ sở quan trọng trong việc cải cách tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Ảnh: Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X, ngày 20 tháng 9 năm 1997, Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng. 

 Từ năm 2002 đến 2007, Quốc hội khóa XI đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: Cụ Hoàng Anh, cán bộ lão thành Cách mạng và Thủ tướng Phan Văn Khải thực hiện nhiệm vụ cử tri tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2002. 

 Quốc hội khóa XII (2007 – 2011) đã kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007. 

 Cử tri xem danh sách tại điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII ở Phường 7, Quận 3.

 

 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (2011 – 2016), tháng 10 năm 2014.

 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 Hội đồng bầu cử Thành phố bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

 

Lễ bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri và hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

 

 Nhằm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” tại ba cấp phường – xã, quận – huyện, Thành phố, năm 2016.

 

Cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 202. Ảnh: Điểm bầu cử phường Long Trường, Quận 9, ngày 22 tháng 5 năm 2016.

 

 Cử tri Quận 3 -Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

 

 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri Quận Tân Bình sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 29 tháng 6 năm 2017. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 17 tháng 10 năm 2017.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát về tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố, ngày 18 tháng 10 năm 2017.

 

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác tại đợt 1 Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 23 tháng 5 năm 2020.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham dự đợt 1 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Đoàn, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2020.

 

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (2016 – 2021) thông qua 7 Luật và 13 Nghị quyết.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham dự đợt 1 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020.

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp trực tuyến thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Đoàn, ngày 16 tháng 10 năm 2020.

 

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri Quận 5, Quận 10, Quận 11 sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 23 tháng 11 năm 2020.

 

 Đại biểu Quốc hội Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 tiếp xúc cử tri Quận 1, Quận 3, Quận 4 sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tháng 11 năm 2020.

 

 Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2021). Ảnh: Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.


 Ngày 17 tháng 11 năm 2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minhtại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 23 tháng 02 năm 2021.

 

Các địa phương tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ tổ chức vào ngày 25 tháng 02 năm 2021. 

 Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

 Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 3, ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

 Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

 

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

 Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 triển khai Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dânThành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 04 tháng 02 năm 2021.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố (VOH) tổ chức Tọa đàm “Đồng hành cùng bầu cử” với chủ đề “Ký ức mùa bầu cử” được phát trên Kênh Thời sự Chính trị của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, sóng AM tần số 610 Khz lúc 11 giờ 30 thứ tư và 10 giờ 30 thứ năm hàng tuần,đồng thời đăng tải trên trang Facebook Tuyên giáo Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị triển khai Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Ngày 17 tháng 3 năm 2021,Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ngày 20 tháng 3 năm 2021, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Quận 5.

 Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Quận 8, ngày 20 tháng 3 năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại Văn phòng Khu phố 3 Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, ngày 07 tháng 4 năm 2021. 

 Ngày 13 tháng 4 năm 2021, đồng loạt các phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu tại Thành phố Hồ Chí Minhtiến hành niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Ảnh: Điểm niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ban Điều hành Khu phố 4, phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngày 17 tháng 4 năm 2021 ,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 4 năm 2021 với chủ đề "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 – Ngày hội của toàn dân " tổ chức tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021.

Đoàn công tác Quận 10 kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Phường 14, Quận 10, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 224 hồ sơ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban Bầu cử Thành phố.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế vàđồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Ủy ban Bầu cử Quốc gia kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Ngày 09 tháng 5 năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 2 (Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh) và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X - đơn vị số 4 (Quận 1) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động năm 2021 với chủ đề “Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại 05 cụm với sự tham gia của 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10 tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động năm 2021.

Nhân dân Phường 10, Quận 3 tham gia thi trực tuyến “Chọn người tiêu biểu đức, tài của Nhân dân” năm 2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đơn vị Quận 11 tham giaHội thi “Chọn người tiêu biểu đức, tài của Nhân dân” (phần tiểu phẩm) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức góp phần tuyên truyền đến người dân những thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

 Thành phố Hồ Chí Minh trang trí cổ động trên khắp đường phố tạo không khí Ngày hội toàn dân chào mừng ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Trí Năng - Ngọc Thu

 Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 5
Lượt truy cập: 864506