Thứ Ba 16/07/2024 09:19 GMT+7

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày đăng: 04/03/2021

(HIEC) - Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông báo tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền tới nhân dân trong nước và thế giới hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước của Người; khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới; tuyên truyền về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.


Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào, mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.

Có cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất 15.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải 8.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải 5.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 01 giải phong trào 8.000.000 đồng cho đơn vị có nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi. Ban tổ chức sẽ chọn các tác phẩm có chất lượng tốt để thực hiện triển lãm, tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được trả nhuận bút 600.000 đồng/tác phẩm và giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Tác giả tham gia gửi tác phẩm dự thi theo hình thức thư điện tử tại địa chỉ phongttcd.vhcs@gmail.com hoặc gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện đến Cục Văn hóa cơ sở. Ban tổ chức sẽ nhận nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2021. Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2021.


Một số tranh cổ động đã tham dự các cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Trí Năng


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 864129