Thứ Tư 19/12/2018 05:03 GMT+7

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 25/01/2018

(HIEC) - Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sáng ngày 24/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên công tác tại văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở.

 
Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 500 cán bộ, đảng viên thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban giám đốc Sở; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên; Bí thư chi đoàn trực thuộc; toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở; trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chưa là đảng viên; các đồng chí cán bộ hưu trí Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến và Hưu trí Sở.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã được nghe Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII do Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành và của đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trí Năng

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 11
Lượt truy cập: 492331