Thứ Tư 21/02/2024 07:49 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 29/05/2020

(HIEC) – Trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 năm2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, tham dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng.


Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đạỉ hội Đảng bộ Sở;hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân Thành phố được quan tâm lãnh đạo thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng Nông thôn mới và triển khai thực hiện các đề án Chiến lược xây dựng gia đình. Hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, kịp thời; thể thao thành tích cao, phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển; các công trình văn hóa, thể thao quan trọng cấp thành phố cũng như các thiết chế văn hóa cơ sở được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố quan tâm và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Lãnh đạo thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Hàng năm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho đảng viên, công chức, viên chức, gắn với thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, th thao giai đoạn 2016 - 2020.


Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội xác định mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng văn hóa và con người Thành phố phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nhân ái, nghĩa tình trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao vai trò công tác gia đình; nâng cao thể chất của người dân; tập trung phát triển các môn thể thao thành tích cao ưu thế của Thành phố, phát triển phong trào thể thao quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao với một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 170 đảng viên mới, đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao
Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND Thành phố.


Đoàn đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trí Năng - Ảnh: Quốc Thanh


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 8
Lượt truy cập: 402602