Thứ Tư 21/02/2024 08:52 GMT+7
Album tranh cổ động

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2023, TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

I. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Đồng chí Lương Khánh Thiện II. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam III. Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng IV. Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam V. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam VI. Kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng Mười Nga VII. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG QUÝ III NĂM 2023

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM PHÁT HÀNH

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG QUÝ II NĂM 2023

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM PHÁT HÀNH

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ III NĂM 2022

                                                      Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ II NĂM 2022

(HIEC) - Tranh cổ động Kỷ niệm các ngày lễ Quý II năm 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2021

(HIEC) - bộ tranh cổ động Kỷ niệm các ngày lễ quý IV năm 2021

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ III NĂM 2021

(HIEC) - Tranh cổ động kỷ niệm các ngày lễ Quý III năm 2021

TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

(HIEC)-Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành  

TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2020

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT HÀNH

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2019

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2019

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 8
Lượt truy cập: 402758