Thứ Ba 25/06/2024 06:09 GMT+7
Album tranh cổ động

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG QUÝ III NĂM 2023

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM PHÁT HÀNH

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG QUÝ II NĂM 2023

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM PHÁT HÀNH

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ III NĂM 2022

                                                      Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ II NĂM 2022

(HIEC) - Tranh cổ động Kỷ niệm các ngày lễ Quý II năm 2022

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2022

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

BỘ TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ IV NĂM 2021

(HIEC) - bộ tranh cổ động Kỷ niệm các ngày lễ quý IV năm 2021

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ III NĂM 2021

(HIEC) - Tranh cổ động kỷ niệm các ngày lễ Quý III năm 2021

TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

(HIEC)-Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2021

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành  

TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

(HIEC) - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2020

(HIEC) - TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT HÀNH

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2019

TRANH CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUÝ I NĂM 2019

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 12
Lượt truy cập: 793544