Thứ Ba 16/07/2024 08:46 GMT+7

Sản phẩm audio spot về thông tin đối ngoại “Tuyên truyền về tình hữu nghị của Nhân dân các dân tộc biên giới năm 2023”

Sản phẩm audio spot tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số “Tuyên truyền, truyền thông, vận động” thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

   AUDIO SPOT TIẾNG VIỆT Tp.1 Păng Tiêng rộn vang tiếng trống trường Tp.2 Mùa xuân về trên thôn người Nùng Tp.3 Tiếng khèn dìu dặt lưu giữ nét văn hoá người Mông Tp.4 Buôn Krông chung tay giữ gìn an ninh biên giới Tp.5 Già làng miệt mài với con chữ người Chu Ru Tp.6 Chăm sóc y tế cho bà con đồng bào Tây Nguyên Tp.7 Tự hào người con gái bản Chà A Tp.8 Người Vân Kiều vượt khó phát triển sản xuất Tp.9 Khói bếp ấm áp nơi bản người La Hủ Tp.10 Người Khơ Mú làm giàu bằng cây ăn quả

Các bài viết khác

Sản phẩm audio spot "Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia năm 2023"

Sản phẩm audio spot tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số “Tuyên truyền, truyền thông, vận động” thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

   AUDIO SPOT TIẾNG VIỆT Tp.1 Păng Tiêng rộn vang tiếng trống trường Tp.2 Mùa xuân về trên thôn người Nùng Tp.3 Tiếng khèn dìu dặt lưu giữ nét văn hoá người Mông Tp.4 Buôn Krông chung tay giữ gìn an ninh biên giới Tp.5 Già làng miệt mài với con chữ người Chu Ru Tp.6 Chăm sóc y tế cho bà con đồng bào Tây Nguyên Tp.7 Tự hào người con gái bản Chà A Tp.8 Người Vân Kiều vượt khó phát triển sản xuất Tp.9 Khói bếp ấm áp nơi bản người La Hủ Tp.10 Người Khơ Mú làm giàu bằng cây ăn quả

Các bài viết khác

Sản phẩm audio spot tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số “Tuyên truyền, truyền thông, vận động” thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Sản phẩm audio spot tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số “Tuyên truyền, truyền thông, vận động” thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

   AUDIO SPOT TIẾNG VIỆT Tp.1 Păng Tiêng rộn vang tiếng trống trường Tp.2 Mùa xuân về trên thôn người Nùng Tp.3 Tiếng khèn dìu dặt lưu giữ nét văn hoá người Mông Tp.4 Buôn Krông chung tay giữ gìn an ninh biên giới Tp.5 Già làng miệt mài với con chữ người Chu Ru Tp.6 Chăm sóc y tế cho bà con đồng bào Tây Nguyên Tp.7 Tự hào người con gái bản Chà A Tp.8 Người Vân Kiều vượt khó phát triển sản xuất Tp.9 Khói bếp ấm áp nơi bản người La Hủ Tp.10 Người Khơ Mú làm giàu bằng cây ăn quả

Các bài viết khác
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 6
Lượt truy cập: 864066