Thứ Ba 16/07/2024 10:30 GMT+7

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Ngày đăng: 16/12/2020

 

- Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản]

- Công văn số 135-CV/BTGTU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản]

- Công văn số 818/VHCS-TTCĐ ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). [Xem toàn bộ văn bản]


Tin liên quan

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 6
Lượt truy cập: 864442