Chủ Nhật 24/09/2023 03:26 GMT+7

Hướng dẫn số 10-HD/ĐU ngày 06/2/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023

Ngày đăng: 09/02/2023
(HIEC) - Hướng dẫn số 10-HD/ĐU ngày 06/2/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 1
Lượt truy cập: 2755686