Thứ Tư 21/08/2019 02:10 GMT+7

TPHCM phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng: 27/02/2019
(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn TP.


Giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND Quận 2.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là thi đua bằng hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ Chương trình CCHC và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Thi đua thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của TP. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương mà sự hài lòng của người dân làm thước đo, để đánh giá tăng thu nhập. Thi đua trong công tác tuyên truyền CCHC, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế - xã hội TP. Thi đua đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện CCHC.

Để thực hiện các nội dung trên, TP cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Quyết liệt trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 và các nhiệm vụ CCHC được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động CCHC; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời, quyết tâm trong triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN); thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của TP; bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ UBND TP đến các cơ sở.

Cùng với đó, thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và DN về TTHC đạt mức trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%. Đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng TTHC đã được công bố và đủ điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; tăng cường tiếp nhận TTHC và thực hiện trả kết quả theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn TP.

Mặt khác, tập trung công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; phản ánh, phát hiện những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực, không thực hiện đúng chức trách, đạo đức công vụ. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm về công tác CCHC; mỗi cá nhân, đơn vị đăng ký một sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm hay để phục vụ có hiệu quả, tạo được sự hài lòng của người dân, DN; chú trọng phát hiện và kịp thời nhân rộng các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay về CCHC góp phần nâng cao chỉ số CCHC (PAR index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP.

Đợt thi đua được phát động từ nay đến ngày 1/12/2019.

Hải Liên

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 10
Lượt truy cập: 1622642