Thứ Năm 02/04/2020 21:15 GMT+7

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Ngày đăng: 06/10/2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp và thực thi pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương đề cao việc coi trọng quản lý Nhà nước bằng công cụ pháp luật. Từ những năm 1922, trong bài “Việt Nam yêu cầu ca” có 8 điều thì có một điều (Điều 7)... [xem thêm]

----------------------------------------------------------------

Hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016

(moj.gov.vn) - Ngày 27/7/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Công văn số 2496/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 và Quyết định số 1583/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể... [xem thêm]

----------------------------------------------------------------
 
PA NÔ, ÁP PHÍCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM [xem thêm]
 
----------------------------------------------------------------
 
VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
 
 
 
 
TỔ CHỨC “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016
 
 
 
Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11”
 
(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/11, UBND Quận 4 tổ chức hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” và sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật... [xem thêm]
 
 
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 17
Lượt truy cập: 1525364