Thứ Tư 22/01/2020 03:23 GMT+7

Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 17/08/2011

altQuyết định trên được căn cứ vào Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ; căn cứ Công văn số 119/TDTTHCM-KHCN ngày 08/7/2011 của trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Xây dựng chương trình huấn luyện kỹ năng hoạt động nhóm thông qua các hoạt động thể chất cho học sinh phổ thông lứa tuổi 13-14 (nam, nữ) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Xuân Sinh.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

T.S Lê Đức Chương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ VHTTDL làm Chủ tịch Hội đồng; mời các chuyên gia trong và ngoài Bộ am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ VHTTDL theo quy định hiện hành

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 22
Lượt truy cập: 1387879