Thứ Năm 21/03/2019 06:56 GMT+7

Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc

Ngày đăng: 10/07/2017

(Thanhuytphcm.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”, đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; phát triển các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.


Ngôi đình hơn 300 tuổi Thông Tây Hội (quận Gò Vấp) - Di tích cấp quốc gia của TPHCM đang xuống cấp. (Nguồn: www.govap.hochiminhcity.gov.vn).

Trong đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 là: hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia; kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc (ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người); bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để phát triển du lịch văn hóa; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương, 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống… Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đầu tư hoàn thành các công trình, dự án dang dở thuộc Chương trình hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 - 2015.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 10.620 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương và vốn huy động hợp pháp. Bên cạnh đầu tư kinh phí cho các dự án, chương trình còn tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, phối hợp các bộ ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn cho chương trình; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn làm công tác văn hóa tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án của chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ngọc Tuyết

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 13
Lượt truy cập: 1516216