Thứ Bảy 29/02/2020 12:50 GMT+7

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động TDTT

Ngày đăng: 28/01/2013

Mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã chủ trì buổi báo cáo Kế hoạch công tác năm 2013 của Trung tâm Thông tin TDTT (Tổng cục TDTT). Trong đó Trung tâm đã đề ra nhiều phương hướng đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT vào hoạt động TDTT.

Những nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm Thông tin TDTT đề ra trong năm 2013 nhằm ứng dụng CNTT một cách hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động TDTT có thể kể tới như: xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu TDTT; xây dựng mô hình Ứng dụng CNTT trong tổ chức sự kiện thể thao để áp dụng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 tại Nam Định, từ đó làm tiền đề cho việc tổ chức Đại hội TDTT Bãi biển châu Á 2016 và ASIAD 2019; Phát triển hạ tầng CNTT ngành TDTT...

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tăng cường hơn nữa công tác Thông tin, tuyên truyền tại các sự kiện thể thao lớn của ngành và phát hành các ấn phẩm Thông tin tin tổng hợp về TDTT phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác cần tập trung thực hiện trong năm 2013 là việc tổ chức, triển khai Chương trình 4 thuộc Đề án nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030...

Theo lãnh đạo Trung tâm, trong năm 2013, Trung tâm sẽ xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực CNTT và truyền thông cho ngành TDTT. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để đưa những ứng dụng công nghệ hiện đại trên thế giới áp dụng vào lĩnh vực TDTT.

Trong năm 2012, Trung tâm Thông tin TDTT đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ CNTT theo định hướng phát triển kinh tế truyền thông thể thao. Trung tâm đã xây dựng được cơ bản mô hình đơn vị sự nghiệp có thu; từng bước tổ chức phát triển hoàn thiện các dịch vụ cơ bản của Trung tâm Tích hợp dữ liệu với các yêu cầu kỹ thuật cao; Tổ chức phát triển hệ thống CSDL về VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã nhấn mạnh: sang năm 2013 là năm toàn ngành TDTT tập trung chuẩn bị cho việc đăng cai, tổ chức các sự kiện thể thao lớn như: Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 - 2014, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ V - 2016 và Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 - 2019, Trung tâm Thông tin TDTT cần tập trung rà soát lại hạ tầng cơ sở về CNTT để có những giải pháp hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu thông tin để phục vụ cho ngành TDTT. Bên cạnh đó, với nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao trong năm 2013, Trung tâm Thông tin TDTT cần kiện toàn cơ cấu tổ chức và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2013.

 Cinet

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 21
Lượt truy cập: 2023700