Thứ Hai 17/02/2020 20:05 GMT+7

Mục đích - yêu cầu

Ngày đăng: 12/06/2019

Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - Chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng đô thị thông minh” là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống hàng năm của Khối Thông tin cơ sở; góp phần khơi dậy lòng yêu nước,sự năng động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ nhân dân Thành phố thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quvết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo để phát triển Thành phố; cùng chung tay thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; tích cực tham gia xây dựng Thành phố thông minh.

Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân tại các khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc biệt là khu vực ngoại thành và nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện cho người lao động có sân chơi giải trí, có thêm thông tin, kiến thức xã hội về các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày tại nơi sinh sống và lao động sản xuất. Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Các nội dung tuyên truyền chú ý biểu dương, nhân rộng những điển hình trong phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 14
Lượt truy cập: 1814944