Thứ Hai 17/02/2020 19:13 GMT+7

Hình thức tổ chức

Ngày đăng: 12/06/2019

- Chương trình Tuyên truyền lưu động kết hợp sử dụng các phương thức: Ca, múa, nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... và Câu chuyện thông tin.

- Các đơn vị bám sát mục đích yêu cầu, chủ đề và nội dung cuộc thi nêu trên, xây dựng Chương trình Tuyên truyền lưu động đúng trọng tâm, vừa đảm bảo tính nghệ thuật, hấp dẫn người xem vừa đảm bảo tính chính trị của chủ đề cần tập trung tuyên truyền.

Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị đổi mới, sáng tạo; xây dựng kịch bản chương trình tuyên truyền lưu động lồng ghép các tiết mục ca múa nhạc, kịch, lời bình dẫn chuyện... để kết nối toàn bộ chương trình biểu diễn có nội dung xuyên suốt, hoàn chỉnh theo chủ đề, hấp dẫn người xem.

Ban Giám khảo chấm điểm theo từng tiết mục văn nghệ; chương trình có kết cấu theo từng chương, mỗi chương được tính như một tiết mục. Chương trình biểu diễn có kịch bản hoàn chỉnh, có lời dẫn, thoại tốt được tính điểm Câu chuyện thông tin. Nhân vật đọc lời bình, dẫn chuyện xuất hiện trên sân khấu, có đăng ký danh sách Tuyên truyền viên được tính điểm Tuyên truyền viên.

- Thời lượng chương trình dự thi bắt buộc của mỗi đơn vị phải từ 30 đến 35phút.

- Tổng số thành viên tham gia của mỗi Đội không quá 30 người, trong đó có 02 tuyên truyền viên. Mỗi tuyên truyền viên chỉ được đăng ký dự thi cho 01 Đội.

- Các Đội dự thi lưu ý chỉ sử dụng các bài hát đã được phép phổ biến hoặc sáng tác mới theo chủ đề tư tưởng kịch bản. Chương trình được sử dụng đĩa phối nhạc, không hát nhép.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 11
Lượt truy cập: 1814493