Thứ Bảy 29/02/2020 19:40 GMT+7

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao

Ngày đăng: 14/03/2014

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao. Theo đó, Tổng cục Thể dục thể thao là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 18 đơn vị trực thuộc.

alt 

Tổng cục Thể dục thể thao có nhiệm vụ tổ chức đại hội thể dục, thể thao toàn quốc

18 đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao gồm: 6 vụ; Văn phòng; 1 viện; 7 trung tâm, 1 bệnh viện; Tạp chí Thể thao và Báo Thể thao Việt Nam.

Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thể dục, thể thao trong phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện các nhiệm vụ: Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chiến lược, quy hoạch tổng thể, chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục, thể thao; tổ chức đại hội thể dục, thể thao toàn quốc, các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới...

Tổng cục Thể dục thể thao cũng thực hiện nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, ban hành kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm phát triển thể dục, thể thao và các đề án, dự án về thể dục, thể thao; các thông tư, quyết định, chỉ thị về quản lý hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao cho người khuyết tật, thể thao giải trí, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp và các hoạt động khác trong lĩnh vực thể dục, thể thao; Quyết định tổ chức các giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam...

Ngoài ra, Tổng cục Thể dục thể thao còn có nhiệm vụ liên quan về thể dục, thể thao cho mọi người; về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; Tổ chức, triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và y học trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật...

Phương Nhi

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 18
Lượt truy cập: 2027031