Thứ Bảy 29/02/2020 19:22 GMT+7

Báo cáo về Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 12/10/2012

Vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục TDTT đã có buổi báo cáo trước Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải về Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã báo cáo Thứ trưởng Lê Khánh Hải các nội dung về Quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển, giải pháp, chương trình hành động và dự án trọng điểm của Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã báo cáo Thứ trưởng về tiến độ trình ban hành Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam.

Tới thời điểm hiện tại, Tổng cục TDTT đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2012 - 2030 để thể hiện tầm nhìn đến năm 2030 của Chiến lược. Tiếp thu ý kiến của các Bộ và ý kiến tại 2 cuộc Hội thảo chuyên gia tại Hà Nội và TP.HCM, Tổng cục TDTT đã hoàn thiện dự thảo với nội dung tổng thể, bao trùm các hoạt động của Bóng đá Việt Nam với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính định hướng với tầm nhìn dài hạn. Bố cục, kết cấu của chiến lược về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu của một chiến lược phát triển lĩnh vực.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tổng cục TDTT đã trình lên Văn phòng chính phủ và phối hợp với Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng chính phủ và các Vụ liên quan thẩm định nội dung của Quyết định trình Thủ tướng. Đến nay, hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ về chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đáp ứng các yêu cầu, trình tự quy định đã được văn phòng Chính phủ thẩm định và trình Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xem xét.

Trong thời gian tới, khi Chiến lược được Chính phủ phê duyệt, Tổng cục TDTT sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo lộ trình. Nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai Chiến lược đó là việc củng cố tổ chức và bộ máy của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tổng cục TDTT coi đây là văn bản có tính chất bước ngoặt để xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý bóng đá chuyên nghiệp để phù hợp với tình hình mới.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục TDTT, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chỉ đạo Tổng cục TDTT cần rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới bóng đá để xây dựng được một lộ trình quản lý việc triển khai chiến lược (sau khi được phê duyệt) sao cho hiệu quả, thực tế. Đồng thời, Tổng cục TDTT cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong quá trình điều hành, kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai chiến lược, định hướng theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như phát triển theo đúng thực chất của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đề nghị Tổng cục TDTT cần xây dựng chế độ báo cáo định kỳ tiến độ triển khai chiến lược để báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL.

 

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 14
Lượt truy cập: 2026858