Chủ Nhật 06/12/2020 07:26 GMT+7

Triển lãm “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt”

Ngày đăng: 15/09/2020
Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Tranh vẽ: Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tranh vẽ: Ngay sau khi được thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Tranh vẽ: Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, Nhân dân Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”.
Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh và tổ chức vũ trang quần chúng đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.
Ngày 1 tháng 6 năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra đời ở Nam Bộ. Đây là phong trào thanh niên hoạt động theo định hướng của Đảng, có vai trò tích cực trong quá trình vận động, tập hợp lực lượng thanh niên chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.Đình Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) là nơi Hội nghị toàn quốc của Đảng họp quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, ngày 13 tháng 8 năm 1945.


Quang cảnh buổi mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, tháng 8 năm 1945.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Ảnh: Du kích Ba Tơ tuyên thệ trước khi tiến vào giải phóng thị xã Quảng Ngãi, tháng 8 năm 1945.
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành chính quyền về tay Nhân dân.Người dân vùng ven, ngoại thành với tầm vông vạt nhọn kéo vào nội thành tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn, ngày 25 tháng 8 năm 1945.
Cùng với cả nước, Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 25 tháng 8 năm 1945.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi hoàn toàn, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập và dân chủ. Ảnh: Lễ duyệt binh của Quân giải phóng và tự vệ Thành được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội trước niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào cả nước, ngày 30 tháng 8 năm 1945. 
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.


Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công trụ sở chính quyền cách mạng non trẻ tại Sài Gòn, chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, Nhân dân miền Nam tiếp tục đứng lên chống kẻ thù xâm lược. Ảnh: Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định biểu tình chống thực dân Pháp trước chợ Bến Thành – Khu trung tâm Thành phố Sài Gòn.

Đoàn quân Nam tiến xuất phát từ ga Hà Nội vào chiến trường miền Nam chống thực dân Pháp, tháng 10 năm 1945.


Ngày 5 tháng 11 năm 1945, “Ngày Kháng chiến”được tổ chức trên toàn quốc nhằm biểu thị sự ủng hộ của toàn dân đối với cuộc chiến đấu oanh liệt của đồng bào Nam Bộ. Tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và đọc diễn văn tại Nhà hát lớn.
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, bất chấp sự phá hoại, khủng bố của kẻ thù, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tiến hành, với khoảng 90% tổng cử tri đi bỏ phiếu. Nhân dân cả nước đã bầu 333 đại biểu vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Nhân dân miền Bắc tham gia bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nhậm chức và giới thiệu thành phần Chính phủ tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Hà Nội, tháng 2 năm 1946.

 Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Fontainebleau, Pháp bàn về tiến trình thi hành Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp được ký kết ngày 6 tháng 3 năm 1946.


Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ảnh:Cảm tử quân Hà Nội dũng cảm chiến đấu chống thực dân Pháp với tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

 Ngày 19 tháng 3 năm 1950, hàng ngàn đồng bào Sài Gòn xuống đường đấu tranh phản đối Mỹ can thiệp vào Đông Dương.
Tháng 12 năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm chiến lược của thực dân Pháp tại Việt Nam.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đánh bại hoàn toàn mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp. Ảnh: Các chiến sĩ mừng chiến thắng ngay trên xác máy bay địch bị bắn rơi trên cánh đồng Mường Thanh, năm 1954.

Thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi đàm phán với ta tại Giơ-ne-vơ.Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, Nhân dân ta tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp dựng lên chế độ tay sai độc tài Ngô Đình Diệm âm mưu đàn áp phong trào cách mạng và chia cắt nước ta. Phong trào “Đồng khởi” đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giành chính quyền khởi đầu ở Bến Tre (năm 1960), sau đó lan rộng khắp cả nước. Ảnh: Đơn vị vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định chuẩn bị lực lượng tham gia phong trào Đồng Khởi, năm 1960.
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang miền Bắc hăng hái lên đường chi viện cho miền Nam đánh Mỹ.Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chiến thắng Ấp Bắc là trận đầu đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn, mở đường đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao. Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 514 được tặng huy hiệu danh dự trong trận Ấp Bắc, năm 1963. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thăm đơn vị chiến thắng Bàu Bàng, năm 1965.
Nhân dân Sài Gòn tham gia mít tinh, biểu tình chống Mỹ, ngày 1 tháng 5 năm 1966.Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, tuyên dương các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động sản xuất, công tác, học tập ở các ngành, các cấp, các giới đồng bào, tháng 12 năm 1966.
Năm 1968, quân và dân ta đồng loạt mở Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, đánh địch ở 04 thành phố, 37 thị xã và hàng trăm thị trấn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ quan đầu não Trung ương, địa phương của địch. Ảnh: Quân giải phóng tấn công Đài Phát thanh Sài Gòn, sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968.
Thắng lợi của mặt trận Đường 9 - Nam Lào năm 1971 đập tan mưu đồ cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh của đế quốc Mỹ, đồng thời tạo sức mạnh cho quân ta chuẩn bị tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Quân ta chiến đấu kiên cường bảo vệ từng tấc đất ở thành cổ Quảng Trị, năm 1971.

Thất bại nặng nề ở miền Nam, năm 1972 đế quốc Mỹ huy động lực lượng Không quân, Hải quân đánh phá ác liệt miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc và quốc tế cho miền Nam. Quân và dân miền Bắc đã quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ, làm nên thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không”.

Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết. Hiệp định nêu rõ: Mỹ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Hiệp định Pa-ri.
Hiệp định Paris còn chưa ráo mực, tại miền Nam, dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu vẫn ngoan cố lấn chiếm vùng giải phóng, đàn áp các phong trào đấu tranh. Ảnh: Ngày 10 tháng 10 năm 1974, 400 nhà báo tổ chức “Ngày ký giả đi ăn mày” dẫn đầu 5.000 người xuống đường tuần hành chống lại chính sách bóp nghẹt tự do báo chí của chế độ Sài Gòn.

Ngày 8 tháng 1 năm 1975, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã phân tích tình hình miền Nam hai năm sau Hiệp định Pa-ri, khẳng định tình thế, thời cơ chín muồi và quyết định mở chiến dịch Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trung ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Giải phóng miền Nam họp bàn kế hoạch tác chiến chuẩn bị Tổng Tiến công 1975.

Ngày 4 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên chính thức nổ ra, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên báo hiệu sự sụp đổ của Mỹ - ngụy. Ảnh: Ngày 10 tháng 3, quân ta tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Đây là trận thắng mở màn của toàn chiến dịch.
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 tiến chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các chính phủ Dương Văn Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Nhân dân Sài Gòn đón chào Quân Giải phóng chiếm phủ Tổng thống ngụy, trưa 30 tháng 4 năm 1975.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi của sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Nhân dân Hà Nội tham dự mít tinh mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1975.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng biểu trưng tôn vinh các gương Thanh niên xung phong điển hình tiêu biểu qua các thời kỳ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhấn nút công bố Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và khai trương hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử theo Hiệp định EVFTA, ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao đổi tại Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA, ngày 30 tháng 6 năm 2020.


Mỏ dầu Bạch Hổ trên vùng biển Vũng Tàu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế và lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh:Các giàn khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ.Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm của quốc gia giai đoạn đầu thế kỷ 21.
Nhà máy Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là ở khu vực miền Đông Nam Bộ.


Nhà máy Đạm Cà Mau với công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Đông Nam Á có công suất 800.000 tấn urê/năm góp phần bình ổn nguồn phân bón trên cả nước hiện đang hướng đến xây dựng một nhà máy khép kín và “xanh hóa” nền công nghiệp của Việt Nam.

 

 

Nhà máy thủy điện Sơn La với 6 tổ máy, công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 10,246 tỷ kWh; phục vụ chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng Tây Bắc.

Nhà máy Điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Long An góp phần nâng sản lượng điện sạch, tăng thêm công suất cho lưới điện quốc gia và bổ sung nguồn cung cấp điện ổn định cho tỉnh nhà.

 

 

 Trạm phát điện tận dụng năng lượng nhiệt thải tại Nhà máy Xi măng Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những mô hình phát điện tận dụng nhiệt thải đầu tiên tại Việt Nam.


Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công suất lớn nhất cả nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong và ngoài nước.

 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam. Ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe buýt tại Khu Công nghiệp Cơ khí và Ôtô Thaco Chu Lai – tỉnh Quảng Nam.

 
Công nhân Công ty Sản phẩm Máy tính Fujitsu Việt Nam, Khu Công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai sản xuất bản mạch in điện tử xuất khẩu.

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh của VinSmart, thuộc Tập đoàn Vingroup nằm trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

 

 Nghề nuôi thủy sản đang phát triển mạnh tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, nhất là cá da trơn, tôm thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ảnh: Chế biến các mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex, tỉnh Hậu Giang.
 
 Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt – Trang trại Bò sữa hữu cơ tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam được Công ty Sữa Vinamilk đầu tư nhằm mang lại những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất đến với người tiêu dùng Việt Nam.

 
 
 Trại chăn nuôi heo với mô hình khép kín từ khâu nuôi heo giống đến khâu sản xuất heo thịt đảm bảo an toàn dịch bệnh, tạo nguồn nguyên liệu sạch, giúp ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu tại Trại chăn nuôi Gò Sao 1, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Mô hình nuôi tôm theo hướng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại tỉnhBạc Liêu. 

 

Mô hình cánh đồng mẫu lớn được thực hiện tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, nâng cao năng suất bình quân trong toàn vùng. Ảnh: Thu hoạch Lúa tại tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Vùng đất Cù lao Tắc Cậu và vùng lân cận thuộc các huyện Châu Thành, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đậm phù sa do các con sông bồi đắp, là điều kiện thích hợp để trồng Khóm có hương vị ngọt đặc trưng đã tạo nên một thương hiệu Khóm Tắc Cậu trứ danh của miền Nam.

Nông trường Trà Tâm Châu, tỉnh Lâm Đồng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Singapore, Trung Đông.
 Được khuyến khích từ chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông dân các xã vùng ven thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trồng hoa kiểng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, bền vững và thiết thực, góp phần đảm bảo thành công cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cầu Thuận Phước nằm cuối sông Hàn, bắc qua vịnh Đà Nẵng nối với bán đảo Sơn Trà, thuộc tuyến đường đô thị ven biển lớn nhất Việt Nam kết nối vùng du lịch trọng điểm từ hầm Hải Vân vào đến phố cổ Hội An, Quảng Nam và khu du lịch bán đảo Sơn Trà.

 

 

 

 

 

Cầu Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được đưa vào khai thác và sử dụng trong tháng 5 năm 2018 là công trình giao thông quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng và đất nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tám tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần VII (2020 – 2025), ngày 26 tháng 6 năm 2020.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 19 tháng 5 năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các lực lượng ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng phát triển châu Á, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp – Vietnam Startup Day 2019, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 sau 6 tháng tìm kiếm, đồng hành cùng những ý tưởng, dự án khởi nghiệp nổi bật trong và ngoài nước.
Sản phẩm trứng sạch của Công ty Cổ phần Ba Huân - doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong sản xuất, chế biến, cung ứng các sản phẩm gia cầm phục vụ trong nước và xuất khẩu.


Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm Duy Anh tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, dây chuyền sấy khô tự động khép kín, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ảnh:Công đoạn sản xuất Bún dưa hấu tại Công ty – sản phẩm mới đang được thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng.
Nuôi Hàu, một trong những loại hải sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ven biển huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.


 
 Trồng Dưa lưới tại Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ mới tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.


 Nuôi cá kiểng với quy mô lớn được phát triển mạnh tại các xã nông thôn mới huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập sớm nhất cả nước từ năm 2000. Đơn vị đang phấn đấu trở thành một trung tâm giao dịch chứng khoán tầm cỡ khu vực, góp phần phát triển thị trường tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Năm 2020 xuất khẩu gạo thông qua đầu mối Cảng Sài Gòn vẫn liên tục phát triển.Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh Mall, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích xây dựng 90.000 m2, nổi bật với thiết kế hiện đại gồm 1 tầng hầm và 7 tầng thương mại. Đây là nơi hội tụ của hơn 200 cửa hàng với các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giáo dục và giải trí cho người dân.
 Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới với những chiến công vang dội của các chiến sĩ đặc công anh hùng, được công nhận Di tích lịch sửcấp Quốc gia. Hiện nay, đây là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là điểm tham quan hấp dẫn du khách.

Cầu truyền hình Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam được tổ chức ở 5 điểm cầu trên cả nước (Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp) trong không khí thiêng liêng và ấm áp, nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ.
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các Gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và Gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu năm 2020 tại “Ngày hội Gia đình văn hóa – hạnh phúc” được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 6 năm 2020.
Ủy ban nhân dân Quận 5 tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh”, ngày 05 tháng 7 năm 2020.

 
Ngày 02 tháng 7 năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED). Viện được thành lập nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là Viện đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về lĩnh vực này.
Mô hình Cảnh quan giao thông của Trường Đại học Giao thông – Vận tải Thành phố tham dự Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 2019 lần thứ X được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên, ngày 09 tháng 11 năm 2019.

Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, năm 2020 do Đoàn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tuyên dương, khen thưởng 43 thầy thuốc trẻ tiêu biểu đang công tác, làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Viện tim Thành phố tổ chức phẫu thuật thành công cho hai trường hợp bệnh tim trong chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim miễn phí cho 45 bệnh nhân trên toàn quốc.

Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Hoàng Trúc Nhi – Hoàng Diệu Nhi dính nhau vùng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu Ischiopagus tetrapus (Quadripus) cực kỳ hiếm gặp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi sau 12 giờ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành Thành phố Hồ Chí Minh.Đây là ca mổ đặt dấu mốc lịch sử cho sự tiến bộ của ngành y tế Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ngày 16 tháng 7 năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30, ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần 32 – năm 2020 chủ đề “Non sông liền một dải” với 18 chặng đua từ Bắc vào Nam đã về đích tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 07 tháng 6 năm 2020.
 
Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, tốingày 26 tháng 7 năm 2020.

 
Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách trên địa bàn Quận 11.


Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trao tặng01 xe cứu thương và 01 buồng cách ly áp lực âm hỗ trợ Bệnh viện Nhân dân 115 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Công trình “ATM thực phẩm miễn phí” tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ và Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố phối hợp triển khai nhằm góp phần chia sẻ, chăm lo, động viên tinh thần đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây là công trình trọng điểm nhằm giải quyết nhu cầu giao thông ở phía Đông Thành phố, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Ga ngầm Nhà hát Thành phố nối ngầm tới ga Ba Son với chiều dài ngầm 190 m và rộng 26 m. Đây là một trong 2 nhà ga thuộc gói thầu CP1b của dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thị sát công trường thi công ga ngầm Nhà hát Thành phố thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), ngày 29 tháng 6 năm 2020.
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 3
Lượt truy cập: 1317745