Chủ Nhật 05/04/2020 07:55 GMT+7

TRIỂN LÃM PHÁT HUY THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày đăng: 21/09/2017
Triển lãm kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) tại tuyến đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) từ ngày 31/8/2017 đến ngày 10/9/2017
Tranh vẽ: Ngay sau khi được thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Tranh vẽ: Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, Nhân dân Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”.
Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh và tổ chức vũ trang quần chúng đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 1 tháng 6 năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra đời ở Nam Bộ. Đây là phong trào thanh niên hoạt động theo định hướng của Đảng, có vai trò tích cực trong quá trình vận động, tập hợp lực lượng thanh niên chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ảnh: Quang cảnh buổi mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Ảnh: Du kích Ba Tơ tuyên thệ trước khi tiến vào giải phóng thị xã Quảng Ngãi, năm 1945.

Lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành chính quyền về tay Nhân dân trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, năm 1945.
Lễ duyệt binh của Quân giải phóng và tự vệ Thành được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội trước niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào cả nước, ngày 30 tháng 8 năm 1945.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.
Tháng 9 năm 1945, với âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa, thực dân Pháp tiến công đánh chiếm khắp các tỉnh, thành miền Nam, hòng tiêu diệt chính quyền còn non trẻ. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam bộ, nhân dân đứng lên chống kẻ thù xâm lược.

Ảnh: Lực lượng vũ trang Sài Gòn – Gia Định chặn đánh địch ở mặt trận phía Đông Sài Gòn.

Đoàn quân Nam tiến xuất phát từ ga Hà Nội vào chiến trường miền Nam chống thực dân Pháp, tháng 10 năm 1945.
Ngày 5 tháng 11 năm 1945, “Ngày Kháng chiến” được tổ chức trên toàn quốc nhằm biểu thị sự ủng hộ của toàn dân đối với cuộc chiến đấu oanh liệt của đồng bào Nam Bộ. Tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và đọc diễn văn tại Nhà hát lớn – Hà Nội.
Lễ ra mắt Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội khóa I phê chuẩn, ngày 2 tháng 3 năm 1946.
Tháng 9 năm 1946, trước Hội đồng thành phố Pa-ri (Pháp), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam, nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Ảnh: Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Quyết tử thủ đô Hà Nội họp bàn kế hoạch tác chiến, năm 1946.

Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Chợ Lớn đánh chìm tàu Saint Laubert trên sông Lòng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 1950.
Tháng 12 năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm chiến lược của thực dân Pháp tại Việt Nam.
Thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi đàm phán với ta tại Giơ-ne-vơ. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến năm 1954.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, Nhân dân ta tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, Mỹ thay chân Pháp dựng lên chế độ tay sai độc tài Ngô Đình Diệm âm mưu đàn áp phong trào cách mạng và chia cắt nước ta. Phong trào “Đồng khởi” đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giành chính quyền khởi đầu ở Bến Tre (năm 1960), sau đó lan rộng khắp cả nước.

Ảnh: Đơn vị vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định chuẩn bị lực lượng tham gia phong trào Đồng Khởi, năm 1960.

Phong trào đấu tranh đô thị chống sự đàn áp của Mỹ – ngụy ngày càng dâng cao với sự tham gia của nhiều tầng lớp Nhân dân Sài Gòn.

Ảnh: Quần chúng Nhân dân và Phật tử biểu tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm, năm 1963.

Sau thắng lợi của hai chiến dịch Bình Giã và Đồng Xoài cùng với chiến thắng giòn giã trên khắp các chiến trường miền Nam, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt“ của Mỹ bị phá sản hoàn toàn.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ thăm đơn vị chiến thắng Bàu Bàng, năm 1965.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta đã giáng một đòn quyết định làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh.

Ảnh: Căn cứ của Mỹ - ngụy bị lực lượng vũ trang thành phố Sài Gòn tấn công, phá hủy, năm 1968.

Thất bại nặng nề ở miền Nam, năm 1972 Mỹ huy động lực lượng Không quân, Hải quân đánh phá ác liệt miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc và quốc tế cho miền Nam. Quân và dân miền Bắc đã quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ, làm nên thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không”.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân về nước.

Ảnh: Đoàn Đại biểu Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Pa-ri.

Mặc dù đã rút quân về nước nhưng đế quốc Mỹ vẫn âm mưu củng cố ngụy quân, ngụy quyền biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Đầu năm 1975, trên cơ sở đánh giá, so sánh lực lượng giữa ta và địch, nắm bắt thời cơ lịch sử, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược, giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh thực dân mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Ảnh: Ngày 4 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên chính thức nổ ra, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Quân Giải phóng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy tại Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 húc đổ cổng chính và tiến chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ ngụy quyền trung ương, buộc chúng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
Lễ mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 1975.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2017.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay Nhân dân tỉnh Preah Sihanouk trong Lễ tiễn tại sân bay quốc tế Sihanouk.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Ảnh: Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt tay sau Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23, từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 6 năm 2017.
Quang cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak cắt băng khai mạc “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Champasak“ nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), ngày 25 tháng 7 năm 2017.
Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn tham quan khu triển lãm hình ảnh và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của thành phố Hồ Chí Minh trong lễ khai mạc “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn“, ngày 29 tháng 7 năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa động viên các tân binh tiếp bước cha anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền của Tổ quốc tại Quận 9, ngày 16 tháng 2 năm 2017.
Tàu Hải quân Việt Nam tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho Mẹ Nguyễn Thị Xây tại Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 33, ngày 27 tháng 7 năm 2017.
Câu lạc bộ Truyền thống Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh Thành phố phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Nhớ ơn liệt sĩ – noi gương những người anh hùng bất khuất, kiên trung” nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ năm 2017 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những người thợ trẻ có tay nghề cao, đạt thành tích xuất sắc trong lao động, có giải pháp sáng tạo trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ảnh: 60 “Người thợ trẻ giỏi“ nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần VIII năm 2017.

Mỏ dầu Bạch Hổ trên vùng biển Vũng Tàu là một trong các tài nguyên quan trọng cung cấp năng lượng cho đất nước.

Ảnh: Các giàn khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ.

Nhà máy thủy điện Sơn La với 6 tổ máy, công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 10,246 tỷ kWh; phục vụ chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.
Một góc Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhà máy điện gió Bạc Liêu là dự án đầu tư lớn nhất của địa phương, khai phá vùng bãi bồi ven biển, tạo ra năng lượng sạch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần phát triển đất nước. Dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành đưa vào vận hành, hòa vào hệ thống điện quốc gia.
Hoạt động xuất khẩu Than của Công ty Tuyển than Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
Xếp dỡ gạo xuất khẩu tại Cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty Trách nhiêm hữu hạn Mtex - Semicoductor Nhật Bản tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy điện thoại Samsung Thái Nguyên (SEVT) chuyên sản xuất điện thoại và linh kiện điện thoại xuất khẩu.
Các tỉnh, thành Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu... đang từng bước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Ảnh: Sản xuất lốp xe của Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam, Khu Công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công suất lớn nhất cả nước đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.
Công ty Giày Thái Bình tỉnh Bình Dương chuyên sản xuất và xuất khẩu giày thể thao, giày trẻ em… sang thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật…
Dây chuyền sản xuất vớ xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Jasan Việt Nam tại Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng.
Chế biến cá Tra xuất khẩu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Chế biến Dứa xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình.
Gốm sứ Minh Long tại tỉnh Bình Dương là một trong những thương hiệu có uy tín được khách hàng nhiều nước yêu thích, tin dùng.
Làng nghề nắn nồi ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chuyên tạo ra những sản phẩm bằng đất nung như cà ràng, nồi, om... góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống mang dấu ấn văn hóa vùng miền.
Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới nhân rộng nhiều giống cây trồng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị của thành phố và các tỉnh phía Nam.

Ảnh: Các kỹ sư của Trung tâm kiểm tra hoa Lan cấy mô trong phòng thí nghiệm.

Trồng hoa Lan ứng dụng công nghệ cao được người dân các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, có hiệu quả.
Vùng chuyên canh hoa kiểng Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp có diện tích gần 300 ha với hàng trăm loại hoa, kiểng quý cung cấp cho thị trường cả nước và xuất khẩu.
Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng lớn phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lương thực, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, phát triển vườn cây ăn trái đem lại giá trị xuất khẩu cao cho cả nước.

Ảnh: Vườn bưởi da xanh tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn được thực hiện tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, nâng cao năng suất bình quân trong toàn vùng.

Ảnh: Thu hoạch lúa tại tỉnh An Giang.

Trà là đặc sản của Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Singapore, Trung Đông…
Nấm linh chi được trồng bằng mùn cưa các loại gỗ mềm, không có tinh dầu và độc tố, cho sản phẩm chất lượng cao, tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ sản xuất ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.
Chăn nuôi Thỏ công nghệ cao tại tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Ninh Thuận là địa phương có đàn cừu lớn nhất cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều trang trại nuôi cừu trị giá hàng tỷ đồng với quy mô từ 300-1000 con, nhờ đó nhiều hộ nuôi cừu đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Nuôi tôm công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Người dân ven biển huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất muối sạch.
Trình diễn Đờn ca tài tử của Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017.
Đông đảo thanh thiếu niên tham gia trò chơi Kéo co tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao quần chúng xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới năm 2017, tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón và chúc mừng Đội tuyển Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 của Việt Nam trở về từ Indonesia. Trong 5 thí sinh tham dự, có 4 em đoạt huy chương vàng và 1 em đoạt Huy chương Bạc.
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật bắt vít có Robot định vị hỗ trợ chính xác trong phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.
Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn, góp phần giảm tải cho tuyến trên.
Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hưởng ứng Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ Ðoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 06 tháng 8 năm 2017.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, trong những năm qua đã có hàng ngàn hộ dân tỉnh Bắc Ninh thoát nghèo, hàng chục ngàn lao động có thêm việc làm, góp phần không nhỏ cho mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Ảnh: Người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Khu đô thị lấn biển Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là khu đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.
Cầu Cần Thơ là cầu dây văng lớn nhất Việt Nam nối liền trục giao thông đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam bộ.
Cầu Nhật Tân, Hà Nội lung linh trong đêm.
Đường vành đai 3 Hà Nội là tuyến cao tốc đô thị trên cao đầu tiên của cả nước.
Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.
Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương đi vào hoạt động góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đường hầm sông Sài Gòn với chiều dài gần 1.500m được đầu tư xây dựng lần đầu tiên tại Việt Nam, nối liền toàn tuyến Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình trọng điểm mang tính đột phá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 15
Lượt truy cập: 1545523