Thứ Năm 09/04/2020 11:04 GMT+7

Bộ ảnh triển lãm Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

Ngày đăng: 17/09/2014
Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đây là bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 (Tranh vẽ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Phong trào dân chủ 1936 – 1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, nhân dân Nam Bộ đã vùng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”.
Tranh vẽ: Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11 năm 1940.
Sự phát triển mạnh mẽ các phong trào đấu tranh của quần chúng và tổ chức vũ trang quần chúng đòi hỏi Cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức. Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 1 tháng 6 năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra đời ở Nam Bộ. Đây là phong trào thanh niên hoạt động theo định hướng của Đảng, có vai trò tích cực trong quá trình vận động, tập hợp lực lượng thanh niên chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, lan rộng sang các nước thuộc địa của Pháp tại Đông Nam Á. Tháng 8 năm 1945, Pháp dựa vào phe đồng minh và thế phản công của Liên Xô để chống trả quyết liệt với phát xít Nhật. Nhận định thời cơ đã đến, ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Ảnh: Quang cảnh buổi mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành chính quyền về tay nhân dân trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.
Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách Mạng Tháng Tám, năm 1945.
Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập và dân chủ.
Ảnh: Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Lễ duyệt binh của Quân giải phóng và tự vệ thành được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội trước niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào cả nước.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, với âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa, thực dân Pháp tiến công đánh chiếm khắp các tỉnh, thành miền Nam, hòng tiêu diệt chính quyền nhân dân còn non trẻ.
Ảnh: Nhân dân Sài Gòn – Gia Định hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ tiếp tục đứng lên đánh đuổi quân xâm lược.
Nhân dân Hà Nội mít tinh ủng hộ Nam bộ kháng chiến, năm 1945.
Ngày 06 tháng 01 năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tiến hành và thu được kết quả tốt đẹp. Tổng tuyển cử dân chủ, tự do đã bầu ra Quốc hội khóa I, gồm 333 đại biểu.
Ảnh: Nhân dân Nam bộ hăng hái tham gia bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, năm 1946.
Ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
* Ngày 3 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân “Chống nạn thất học”. Bác chỉ rõ: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ”.
* Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đời sống mới” với bút danh Tân Sinh nhằm giúp nhân dân ta thực hành đời sống mới để cứu quốc và kiến quốc. Ngày nay, tác phẩm của Người vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Ảnh: Lễ thành lập Đội Cảm tử quân Hà Nội, tháng 12 năm 1946.
Trong vùng giải phóng, nông dân Nam Bộ được chính quyền nhân dân chia ruộng đất sản xuất, năm 1950.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến dịch Biên giới phía Bắc giành thắng lợi, ba tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn được giải phóng.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị quân đội trước khi vào chiến dịch Biên Giới, năm 1950.
Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh bại hoàn toàn mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp.
Ảnh: 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát-xtơ-ri trên chiến trường Điện Biên Phủ.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở miền Bắc, nhân dân ta tiến hành xây dựng Chủ nghĩa Xã hội; ở miền Nam, Mỹ thay chân Pháp dựng lên chế độ tay sai độc tài Ngô Đình Diệm nhằm thực hiện âm mưu đàn áp phong trào cách mạng và chia cắt nước ta. Từ những năm 1960, phong trào “Đồng khởi” đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giành chính quyền khởi đầu ở Bến Tre, sau đó lan rộng khắp cả nước.
Ảnh: Nhân dân xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi vùng lên diệt tề, phá thế kềm kẹp trong những ngày Đồng khởi.
Chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Ấp Bắc, Mỹ Tho đã đánh dấu sự thất bại của chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại miền Nam Việt Nam.
Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 514 được tặng huy hiệu danh dự trong trận Ấp Bắc, năm 1963.
Từ giữa năm 1965 đến năm 1968, quân và dân ta chiến thắng oanh liệt trên khắp các chiến trường ở cả hai miền Nam Bắc, báo hiệu sự thất bại thảm hại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ.
Ảnh: Mặt trận Trị Thiên trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Thất bại nặng nề ở miền Nam, năm 1972 Mỹ huy động lực lượng không quân, hải quân đánh phá ác liệt miền Bắc nhằm ngăn chặn chi viện của miền Bắc và quốc tế đến miền Nam. Quân và dân miền Bắc đã quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ và giành nhiều thắng lợi vẻ vang.
Ngày 27 tháng 01 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân về nước.
Sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ vẫn tiếp tục dùng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn ráo riết bắt lính, liên tiếp mở các cuộc càn quét, lấn chiếm và bình định vùng giải phóng.
Ảnh: Nhân dân Sài Gòn đấu tranh đòi tự do, dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Paris.
Tháng 10 năm 1974, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã thảo luận, nhận định thời cơ chiến lược và hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trước tháng 5 năm 1975.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.
Ảnh: 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn.
Bác Hồ và Bác Tôn tham dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá I (từ ngày 29/12/1956 đến 25/1/1957). Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại biểu Quốc hội khóa I nhất trí thông qua Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, ngày 18 tháng 12 năm 1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1 tháng 1 năm 1960.
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký Lệnh công bố Hiến pháp mới, ngày 18 tháng 12 năm 1980.
Các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
* Thành tựu cả nước:
Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, Việt Nam từ một nước thiếu hụt lương thực trầm trọng, nay đã đảm bảo an ninh lương thực và trở thành một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới.
Ảnh: Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn.
* Thành tựu cả nước:
Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới nhân rộng nhiều giống cây trồng chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế Thành phố.
Ảnh: Kiểm tra quy trình cấy mô nhân giống các loại cây trồng chất lượng cao tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Phạm Thị Thu).
* Thành tựu cả nước:
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực kinh tế trọng điểm cung ứng lượng thủy hải sản xuất khẩu dồi dào của nước ta.
Ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải Cofidec, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Cao Thăng).
* Thành tựu cả nước:
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất đi vào hoạt động với đội ngũ công nhân lành nghề và trang thiết bị sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Ảnh: Sản xuất linh kiện cơ khí chính xác tại Công ty Saigon Precision Co., Ltd với 100% vốn Nhật Bản tại Khu Chế xuất Linh Trung (Ảnh: Cao Thăng).
* Thành tựu cả nước:
Tháng 4 năm 1992, hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam được khởi công xây dựng, nối kết lưới điện quốc gia và hiện nay hệ thống lưới điện ngày càng phát triển. Đây là công trình có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
* Thành tựu cả nước:
Mỏ dầu Bạch Hổ trên vùng biển Vũng Tàu là một trong các mỏ dầu quan trọng cung cấp năng lượng cho đất nước (Ảnh: Bùi Đăng Thanh).
* Thành tựu cả nước:
Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm của quốc gia trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.
* Thành tựu cả nước:
Tổ hợp Khí - điện - đạm Cà Mau là công trình trọng điểm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
* Thành tựu cả nước:
Đại lộ Thăng Long, tuyến đường cao tốc nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
* Thành tựu cả nước:
Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền trên trục quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam.
* Thành tựu cả nước:
Hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân, dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á là công trình hầm xuyên núi đầu tiên trên trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam đã sử dụng an toàn hiệu quả trên 10 năm qua.
* Thành tựu cả nước:
Đường hầm vượt sông Sài Gòn là hầm dìm hiện đại nhất Đông Nam Á được đưa vào sử dụng năm 2011, góp phần thúc đẩy sự phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Thái Sơn).
* Thành tựu cả nước:
Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, một trong bốn cảng hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam, góp phần quan trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
* Thành tựu cả nước:
Mô hình tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến Bến Thành – Suối Tiên), dự kiến hoàn thành năm 2017 (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu cả nước:
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được xây dựng mới năm 2003 phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22) đáp ứng các tiêu chuẩn thi đấu thể thao quốc tế.
* Thành tựu cả nước:
Trong giai đoạn đổi mới, hội nhập, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ảnh: Ngày 07 tháng 11 năm 2006, tại trụ sở WTO (Genève – Thụy Sĩ), Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới.
* Thành tựu cả nước:
Cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN – EU nhằm chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2013.
* Thành tựu cả nước:
Ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Nhà Trắng (Mỹ), cuộc hội đàm giữa Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quyết định xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ dựa trên nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước (Ảnh: Giản Thanh Sơn).
* Thành tựu cả nước:
Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Ủy ban Quốc tế sông Mê Kông được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “An ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mê Kông”, ngày 05 tháng 4 năm 2014 (Ảnh: Thanh Vũ).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho các chiến sĩ mới trong Lễ giao quân nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2013 (Ảnh: Mạnh Linh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 35 điển hình “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi tiêu biểu” trong phong trào xây dựng và bảo vệ biển, đảo quê hương, biên cương Tổ quốc (Ảnh: Thanh Vũ).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Giữ vững an ninh chính trị là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Hội thao quốc phòng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh triển khai huấn luyện tàu chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ST 115 (mang số hiệu CA50-0414) hiện đại nhất ở Việt Nam hiện nay (Ảnh: Mạnh Linh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho đại diện Cảnh sát biển Việt Nam tại buổi tọa đàm “Doanh nhân chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, tháng 5 năm 2014 (Ảnh: Thanh Xuân).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ký kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 – 2020 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương (Ảnh: Thanh Xuân).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014 cho các doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn (Ảnh: Thanh Vũ).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Sản xuất thuốc phục vụ bình ổn thị trường tại Công ty Nadyphar (Ảnh: Cao Thăng).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các Sở, ngành Thành phố tham quan Khu nhà kính, nhà lưới, nuôi cấy mô hoa lan tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mạnh Linh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Nuôi bò tại Công ty Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Cao Thăng).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã chính thức giới thiệu Bộ vi xử lý (CPU) đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Intel Việt Nam nằm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tên thương mại Haswell. Bộ vi xử lý Haswell được sử dụng cho máy tính để bàn, laptop, điện thoại di động…
Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bà Sherry Boger, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam trong lễ công bố ra mắt bộ vi xử lý Haswell.
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Sản xuất ổ đĩa cứng tại Công ty Greystone Data systems Vietnam với 100% vốn Hoa Kỳ tại Khu Chế xuất Linh Trung 2 (Ảnh: Cao Thăng).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 5 từ phải sang) và ông U Mint Shwe, Thủ hiến vùng Yangon, Myanmar (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm thương mại - dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh 2014 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Yangon, Myanmar (Ảnh: Hoàng Hải).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Trung tâm thương mại Vincom Center A phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí cho người dân và du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Với hệ thống siêu thị chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng, Saigon Co.op trở thành nhà bán lẻ dẫn đầu trong nước và nằm trong nhóm 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương nhiều năm liền (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố tổ chức nhằm giới thiệu đến du khách không gian văn hóa đa sắc màu cùng các sản phẩm du lịch phong phú của nhiều địa phương trong nước và quốc tế (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước lần thứ VIII năm 2013 được tổ chức tại Công viên 23/9, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt Nam và quốc tế đến với du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta" tại Khu Du lịch Văn Thánh nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người nước ngoài đang đầu tư, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu, giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa, bản sắc của nước mình với nhân dân Thành phố, năm 2013 (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tham quan triển lãm "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trong Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014 tại Công viên 23/9 (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ đón bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014. (Ảnh: Phạm Cao Minh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào đón Tết Giáp Ngọ 2014 tại sân khấu nổi trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao bằng khen cho học sinh giỏi cấp quốc tế tại lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2013 – 2014, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (Ảnh: Long Hồ).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học California (Hoa Kỳ) trao đổi văn bản ký kết hợp tác về khoa học y sinh và khoa học giáo dục (Ảnh: Nguyễn Nam).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực bé Phi Phụng (trong ca phẫu thuật tách hai bé dính nhau phức tạp) do êkíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, ngày 10 tháng 12 năm 2013. (Ảnh: Thuận Thắng).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Ngành Y tế Thành phố luôn đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần ngăn chặn bệnh tật và suy dinh dưỡng cho trẻ (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho vận động viên cờ vua Lê Quang Liêm tại Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4 (AIMAG 4) diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) (Ảnh: Thanh Nhật).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mừng Xuân mới được tổ chức nhân dịp Tết hàng năm trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (Ảnh: Võ Văn Hoàng).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy và đại diện Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách ở Khu căn cứ kháng chiến cũ của Thành Đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Chế Hồng Trung).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Hệ thống siêu thị Coop Mart đẩy mạnh hoạt động đưa hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, bình ổn giá về nông thôn (Ảnh: Minh Đức).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Hội Nông dân phối hợp Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo - Xuân Giáp Ngọ 2014”. Chương trình góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, thể hiện sự chung tay chăm lo an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Chung cư Phú Thọ, Quận 11 được xây dựng xanh, sạch, đẹp (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Một góc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng - Nam Sài Gòn với những tòa cao ốc hiện đại phục vụ nhu cầu của các công ty, trung tâm thương mại nhà ở chất lượng cao của người dân Thành phố (Ảnh: Trần Cao Bảo Long).{ * Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Công trình Cầu Sài Gòn 2 xây dựng song song với cầu Sài Gòn hiện hữu được đưa vào sử dụng ngày 15 tháng 10 năm 2013, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Thuận Hữu).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều cầu vượt bằng thép với chi phí thấp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các giao lộ trong thành phố.
Ảnh: Công trình cầu vượt bằng thép tại nút giao thông vòng xoay Lăng Cha Cả, Quận Tân Bình. Đây là công trình đầu tiên sử dụng đèn Led trang trí và chiếu sáng đẹp, hiện đại, tiết kiệm điện năng (Ảnh: Hữu Luận).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường nội đô được mở rộng 12 làn xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ Đông Bắc Thành phố (Ảnh: Thái Sơn).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Sau 12 tháng thi công, luồng Soài Rạp dài 54km, độ sâu 9,5m đi qua Tiền Giang, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành nạo vét giai đoạn 2. Luồng Soài Rạp có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 50.000 tấn, giúp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả của cụm cảng Hiệp Phước (Ảnh: Quốc Thanh).
* Thành tựu Thành phố Hồ Chí Minh:
Với mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tạo diện mạo mới cho Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phồn vinh, văn minh và phát triển bền vững (Ảnh: Võ Chí Trung).
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 17
Lượt truy cập: 1591809